Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Liberci oznamuje konání veřejné dražby Pozemky, budova jiná st. dle LV č. 1886 a byt. dům dle LV č. 2666 – vše v k.ú. Vesec u Liberce

Číslo jednací: 412592/19/2601-80542-507194

Datum a čas: 07.10.2021 od 9:00 hodin

Místo vyzvednutí: k.ú. Vesec u Liberce

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 9 823 334,00 Kč

Dražební vyhláška 

Vstup do aplikace elektronických dražeb

Stručný popis dražby

Pozemky, budova jiná st. a byt. dům v k.ú. Vesec u Liberce,
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby