Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby - přehled

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Kladně oznamuje konání veřejné dražby Pozemky v kat.území Příbram

Číslo jednací: 4069089/18/2110-00540-203941

Datum a čas: 28.11.2019 od 8:00 hodin

Místo vyzvednutí: Příbram

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 039 507,00 Kč

Dražební vyhláška 

Vstup do aplikace elektronických dražeb

Stručný popis dražby

Pozemky zapsané na listu vlastnictví č. 11511, katastrální území Příbram,
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby