Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Upozornění k tiskopisům 2014

Tiskopis pro zdaňovací období započatá v roce 2013 s označením 25 5404 MFin 5404 vzor č. 24 nezohledňuje platné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, účinné od 1.1.2014.
Proto jsou poplatníkům daně z příjmů právnických osob, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2014, za kterou lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31.12.2014, t.j. do doby vydání nového vzoru tiskem, k dispozici níže uvedené tiskopisy.

Přílohy

 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob

  MFin 5404 vzor č. 25
 • Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

  MFin 5404/1 vzor č. 25
 • Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu

  MFin 5404/D vzor č. 12
 • Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmů právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období investičním fondem

  MFin 5404/B vzor č. 18
 • Samostatná příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu

  MFin 5404/C vzor č. 13
 • Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob nositeli investičních pobídek a k vyplnění samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob

  MFin 5404/C/1 vzor č. 13

Aplikační služby