Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Upozornění k tiskopisům 2013

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob na zveřejnění tiskopisů pro část zdaňovacího období započatého v roce 2013.

Uveřejněný tiskopis "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013" (označený MFin 5405 vzor č. 20) pokyn k jeho vyplnění "Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013" (označený MFin 5405/1 vzor č. 21 včetně příloh) se použije pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2013.

Do tiskopisu jsou zapracovány jak změny vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění pro zdaňovací období 2013, tak rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události (č.j.: MF-65647/2013/3901).

Přílohy

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

  MFin 5405 vzor č. 20
 • Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob

  MFin 5405/1 vzor č. 21
 • Příloha č. 1 - Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

  MFin 5405/P1 vzor č. 9
 • Příloha č. 2 - Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu a z ostatních příjmů

  MFin 5405/P2 vzor č. 9
 • Příloha č. 3 - Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí

  MFin 5405/P3 vzor č. 9
 • K příloze č. 3 - Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí

  MFin 5405/a vzor č. 3
 • Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením

  MFin 5405c vzor č. 7
 • Rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události

  Č. j.: MF-65647/2013/3901

Aplikační služby