Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Upozornění k tiskopisům 2011

Anglické verze tiskopisů jsou pouze „metodickou pomůckou“ a nenahrazují českou verzi tiskopisů, neboť daňové přiznání musí být vždy podáno dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v úředním jazyce.

The English Income tax forms are only patterns for the fulfilment of the valid forms in the Czech language pursuant to the Act no. 280/2009 Coll., on Administration of Taxes.

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob na elektronické zveřejnění tiskopisů za zdaňovací období započatá v roce 2011, před jejich vydáním tiskem.

Pro potřebu poplatníků, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2011 již v průběhu roku 2011, se elektronicky zveřejňují tiskopisy:

Přílohy

 • 25 5405/1 MFin 5405/1 - vzor č. 19

   

  pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2011

   

 • 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 18

  základní část

 • 25 5405/P1 MFin 5405/P1 - vzor č. 7

  Příloha č. 1

   

 • 25 5405/P2 MFin 5405/P2 - vzor č. 7

  Příloha č. 2

   

 • 25 5405/P3 MFin 5405/P3 - vzor č. 7

  Příloha č. 3

   

 • 25 5405/P6 MFin 5405/P6 - vzor č. 1

  Příloha k § 34 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.

   

 • 25 5405/c MFin 5405c - vzor č. 5

  výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením

   

 • 25 5405/a MFin 5405/a - vzor č. 2

  samostatný list

 • 25 5405/b MFin 5405b - vzor č. 2

  seznam podle § 38f

Aplikační služby