Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Upozornění k tiskopisům 2011

Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na tiskopisy za zdaňovací období 2011 a pro zdaňovací období 2012 (tiskopisy lze použít až v lednu 2012

UPOZORNĚNÍ: S účinností od 1.1.2011 na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, se daň vybíraná srážkou včetně daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků stala daní vyměřovanou (tzn. již za zdaňovací období 2010). Tato skutečnost je zohledněna v obou tiskopisech vyúčtování za zdaňovací období 2011. Věnujte proto při vyplnění tiskopisu vyúčtování velkou pozornost pokynům k vyúčtování. Zásadní změna: Opravy zdaňovacího období 2010 (včetně ročního zúčtování za 2009 provedeného v roce 2010) je nutné řešit formou dodatečného vyúčtování ke zdaňovacímu období 2010 a nepatří do vyúčtování za zdaňovací období 2011.

Vzorové příklady na vyplnění řádného vyúčtování za 2011 a dodatečného vyúčtování za 2010

Tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně pokynů a příloh

Uveřejněný tiskopis "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ (25 5459 MFin 5459 vzor č. 17), pokyny k jeho vyplnění (25 5459/1 MFin 5459/1 vzor č.16) se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2011/příp. za část zdaňovacího období 2011/2012. Povinnou přílohou tohoto tiskopisu je pro plátce daně podle § 38j zákona o daních z příjmů Příloha č. 1 "Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2011" (25 5490/1 MFin 5490/1 vzor č. 11) a pro plátce daně, kteří zaměstnávali poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů Příloha č. 2 "Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů"(25 5530 MFin 5530 vzor č. 8). Dále je povinnou přílohou pro plátce daně provádějící opravy podle § 38i zákona o daních z příjmů "Příloha č. 3 k Vyúčtování (25 5490 MFin 5490 vzor č. 12), případně "Příloha č. 4 k Vyúčtování" (25 5531 MFin 5531 vzor č. 7).

Upozornění pro plátce daně, kteří zaměstnávají daňové nerezidenty:

Z ustanovení § 38j zákona o daních z příjmů vyplývá povinnost podávat Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti pouze elektronicky u plátců daně u nichž je vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňových nerezidentů), termín pro podání tohoto vyúčtování je do 20.března 2012. Povinnost ze zákona o daních z příjmů podávat výše uvedené vyúčtování včetně příloh elektronicky nemá pouze plátce daně, který je fyzickou osobou, pokud počet těchto poplatníků v průběhu vykazovaného zdaňovacího období nepřesáhl 10 osob. Termín pro podání 20.března 2012 platí i pro plátce daně, kteří podají uvedené vyúčtování elektronicky, aniž by jim to zákon o daních z příjmů ukládal.
Poznámka: Výše uvedená povinnost se nevztahuje na podání Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.

 • Tiskopis - 25 5241 MFin 5241 vzor č. 6
  na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2012 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (§ 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů).
 • Tiskopis - 25 5246 vzor č. 6
  na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2012 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (§ 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů).
 • Tiskopis - 25 5460/1 MFin 5460/1 vzor č. 16
  Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2011
 • Tiskopis 25 5460 MFin 5460 vzor č. 19
  Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění
 • Tiskopis 25 5460 MFin 5460 vzor č. 20
  Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, pro účely zdaňovacího období 2011
 • Tiskopis 25 5460 MFin 5460 - AJ vzor č. 20
  Certificate of the taxable incomes from dependent activity and office holder's emoluments, the withheld tax advances and tax advantage for the taxable period 2011.
 • Upozornění k tiskopisu "Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2011" ( Příloha č. 1 vyúčtování, tiskopis 25 5490/1 MFin 5490/1 - vzor č.11)
  Do počtu zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 zákona daních z příjmů se zahrnují i zaměstnanci ve služebním poměru, kromě zaměstnanců, kteří jsou příslušníky ve služebním poměru podle zákona č. 153/1994 Sb., zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Připomínáme, že na Přílohu č. 1 se uvádí počet zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1.prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů (tzn. i v případě zdanění srážkou podle zvláštní sazby daně).
  Čísla obcí (ZÚJ) pro vyplnění tiskopisu "Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2011"
  Údaje o obcích České republiky uvedené v odkazu jsou přílohou Vyhlášky MF 259/2011 Sb. Odkaz na externí web., která mimo jiné obsahuje sloupce Název obce a Kód základní územní jednotky (ZÚJ).
  Kódy států pro vyplnění Přílohy č. 2 - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů" (25 5530 MFin 5530 vzor č.8) a "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2011" naleznete Kódy států
 • Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (Tiskopis 25 5457 MFin 5457 – vzor č. 21)
  Pro zdaňovací období 2012 není vydáván nový vzor tiskopisu. Vzor č. 21 doporučujeme použít zejména u zaměstnanců s nástupem do zaměstnání v roce 2012 a u zaměstnanců, kteří budou podepisovat nové „Prohlášení“. Pro ostatní zaměstnance pro zdaňovací období 2012 lze používat i předcházející (podepsané) vzory 20 - 17, s tím, že budou opraveny dle aktuálního znění zákona o daních z příjmů.

Přílohy

 • Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (Tiskopis 25 5457 MFin 5457 – vzor č. 21)

  Pro zdaňovací období 2012 není vydáván nový vzor tiskopisu. Vzor č. 21 doporučujeme použít zejména u zaměstnanců s nástupem do zaměstnání v roce 2012 a u zaměstnanců, kteří budou podepisovat nové „Prohlášení“. Pro ostatní zaměstnance pro zdaňovací období 2012 lze používat i předcházející (podepsané) vzory 20 - 17, s tím, že budou opraveny dle aktuálního znění zákona o daních z příjmů.

 • Tiskopis - 25 5241 MFin 5241 vzor č. 6

  na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2012 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (§ 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů).

 • Tiskopis - 25 5246 vzor č. 6

  na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2012 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (§ 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů).

 • Tiskopis - 25 5460/1 MFin 5460/1 vzor č. 16

  Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2011

 • Tiskopis 25 5459 MFin 5459 vzor č. 17

 • Tiskopis 25 5459/1 MFin 5459/1 vzor č.16

 • Tiskopis 25 5460 MFin 5460 - AJ vzor č. 20

  Certificate of the taxable incomes from dependent activity and office holder's emoluments, the withheld tax advances and tax advantage for the taxable period 2012.

   

 • Tiskopis 25 5460 MFin 5460 vzor č. 19

  Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění.

 • Tiskopis 25 5460 MFin 5460 vzor č. 20

  Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, pro účely zdaňovacího období 2011.

   

 • Tiskopis 25 5490 MFin 5490 vzor č. 12

 • Tiskopis 25 5490/1 MFin 5490/1 vzor č. 11

 • Tiskopis 25 5530 MFin 5530 vzor č. 8

 • Tiskopis 25 5531 MFin 5531 vzor č. 7

 • Upozornění k tiskopisu "Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2011" ( Příloha č. 1 vyúčtování, tiskopis 25 5490/1 MFin 5490/1 - vzor č. 11)

  Do počtu zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 zákona daních z příjmů se zahrnují i zaměstnanci ve služebním poměru, kromě zaměstnanců, kteří jsou příslušníky ve služebním poměru podle zákona č. 153/1994 Sb., zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Připomínáme, že na Přílohu č. 1 se uvádí počet zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1.prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů (tzn. i v případě zdanění srážkou podle zvláštní sazby daně).

  Čísla obcí (ZÚJ) pro vyplnění tiskopisu "Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2011"
  Údaje o obcích České republiky uvedené v odkazu jsou přílohou Vyhlášky MF 259/2011 Sb. Odkaz na externí web., která mimo jiné obsahuje sloupce Název obce a Kód základní územní jednotky (ZÚJ).

  Kódy států pro vyplnění Přílohy č. 2 - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů" (25 5530 MFin 5530 vzor č.8) a "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2011" naleznete Kódy států.

Aplikační služby