Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Databáze daňových tiskopisů

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 11 a novější.

Neotevírejte PDF soubor přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Klikněte na odkazu pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Uložit jako…, Uložit odkaz jako… (název se může mírně lišit v závislosti na Vašem prohlížeči). Stažený soubor poté otevřete přímo v aplikaci Acrobat Reader.

V případě technických problémů s vyplňováním interaktivních tiskopisů použijte kontaktní formulář.

Formuláře - webové aplikace

       


Filtr

Celkem nalezeno 16 výsledků

Stvrzenky, účtenky

Přísně zúčtovatelné - stvrzenky, ceniny
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
46 6202 Sešit stvrzenek o úhradě daní v hotovosti nebo bezhotovostním převodem prostřednictvím platební karty - 50 trojlistů 5 PDF    
46 6204 Sešit stvrzenek o úhradě pořádkové pokuty nebo pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy - 50 trojlistů 3 PDF    

Příkazové bloky

Příkazové bloky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
46 6400 Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi (20 trojlistů) 2 PDF    
46 6401 Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi (20 dvoulistů) 2 PDF    
46 6500 Příkazové bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané krajskými úřady nebo obcemi za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob (20 trojlistů) 2 PDF    
46 6501 Příkazové bloky na pokuty na místě zaplacené ukládané krajskými úřady nebo obcemi za přestupky právnických a podnikajících fyzických osob (20 dvoulistů) 2 PDF    
46 6510 Příkazové bloky na peněžité záruky za splnění povinnosti ukládané krajskými úřady nebo obcemi fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám (20 dvoulistů) 2 PDF    

Evidence a vyúčtování příkazových bloků

Placení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
45 4440 Vyúčtování příkazových bloků 1 PDF    
45 4441 Zásobník příkazových bloků - obal 1 PDF    
45 4442 Zásobník příkazových bloků - vložka 1 PDF    
45 4443 Evidenční list příkazových bloků - obal 1 PDF    
45 4444 Evidenční list příkazových bloků - vložka 1 PDF    
45 4445 Přehled o výsledcích provedené fyzické inventury příkazových bloků 1 PDF    
45 4446 Předávací protokoly příkazových bloků 1 PDF    
45 4447 Přehled odcizených, ztracených a zničených příkazových bloků 1 PDF    
45 4448 Příloha k tiskopisu "Přehled odcizených, ztracených a zničených příkazových bloků" 1 PDF    

Aplikační služby