Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Databáze aktuálních daňových tiskopisů


Druh tiskopisů

Zrušit filtr

Skupiny tiskopisů

Celkem nalezeno 34 výsledků

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

Neotevírejte interaktivní pdf přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Doporučený SW nestačí mít jen nainstalovaný na počítači, pdf je potřeba otevírat přímo v doporučeném SW.

Daň z příjmů fyzických osob

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5101 Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální 20 PDF   zobrazit
25 5101a Příloha k Přihlášce k registraci (Organizační složky obchodního závodu) 11 PDF    
25 5111 Oznámení o změně registračních údajů 4 PDF   zobrazit
25 5129 Žádost o zrušení registrace 1 PDF   zobrazit
Všeobecné
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5216/3 Obálka s doručenkou s modrým pruhem (na tabelačním papíru) 6 PDF    
25 5216/9 Obálka s doručenkou s modrým pruhem C5 4 PDF    
25 5250 Potvrzení zahraničního daňového úřadu k přiznání k dani z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), pouze pokud se jedná o poplatníky s daňovou rezidencí v členském státu EU, Norska nebo Islandu a týkající se nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění podle § 15, § 35ba, § 35c ZDP 1 PDF    
25 5252 Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů 2 PDF    
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5405 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2015 22 PDF PDF zobrazit
25 5405/1 Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2015 23 PDF    
25 5405/1a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2015 - anglická verze 23 PDF    
25 5405/AJ Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2015 - anglická verze 22 PDF    
25 5405/P1 Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2015 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) 11 PDF PDF  
25 5405/P1a Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2015 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) - anglická verze 11 PDF    
25 5405/P2 Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2015 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) 11 PDF PDF  
25 5405/P2a Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2015 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) - anglická verze 11 PDF    
25 5405/P3 Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2015 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona) 11 PDF PDF  
25 5405/P3a Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2015 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§38f zákona) - anglická verze 11 PDF    
25 5405/P6 Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů 1 PDF PDF  
25 5405/P6a Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů - anglická verze 1 PDF    
25 5405a Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí 3 PDF PDF  
25 5405aj Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí (anglická verze) 3 PDF    
25 5405b Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 2 PDF PDF  
25 5405ba Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - anglická verze 2 PDF    
25 5405c Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením 9 PDF    
25 5405ca Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením - anglická verze 9 PDF    
25 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 17 PDF PDF zobrazit
25 5466/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 14 PDF    
25 5466/A Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob 13 PDF PDF  
25 5478 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou 14 PDF   zobrazit
25 5516 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů 12 PDF PDF  
25 5553 Potvrzení o vyplacených příjmech podle § 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 1 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 1 Daně z příjmů 21 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2016 19 PDF    

Aplikační služby