Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Databáze daňových tiskopisů

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 11 a novější.

Neotevírejte PDF soubor přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Klikněte na odkazu pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Uložit jako…, Uložit odkaz jako… (název se může mírně lišit v závislosti na Vašem prohlížeči). Stažený soubor poté otevřete přímo v aplikaci Acrobat Reader.

V případě technických problémů s vyplňováním interaktivních tiskopisů použijte kontaktní formulář.

Formuláře - webové aplikace

       


Filtr

Celkem nalezeno 22 výsledků

Správní poplatky

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
45 4304 Platební výměr na správní poplatek 9 PDF    
45 4305 Dodatečný platební výměr na správní poplatek 9 PDF    
45 4307 Výzva k úhradě správního poplatku 9 PDF    

Obálky

Všeobecné
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
45 4109/3 Obálka s doručenkou s modrým pruhem (na tabelačním papíru) 6 PDF    
45 4109/9 Obálka s doručenkou s modrým pruhem C5 4 PDF    

Místní poplatky

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
45 4303 Platební výměr na místní poplatek nezaplacený včas 8 PDF    
45 4326 Platební výměr na místní poplatek nezaplacený ve správné výši 2 PDF    

Evidence a vyúčtování pokutových bloků

Placení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
45 4416/1 Vyúčtování pokutových bloků 1 PDF    
45 4417/1 Zásobník pokutových bloků - obal 1 PDF    
45 4418/1 Zásobník pokutových bloků - vložka 1 PDF    
45 4419/1 Evidenční list pokutových bloků - obal 1 PDF    
45 4420/1 Evidenční list pokutových bloků - vložka 1 PDF    
45 4434/1 Přehled o výsledcích provedené fyzické inventury pokutových bloků 1 PDF    
45 4435/1 Předávací protokoly pokutových bloků 1 PDF    
45 4437 Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků 1 PDF    
45 4438 Příloha k tiskopisu "Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků" 1 PDF    

Pokutové bloky

Pokutové bloky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
46 6100/1 Bloky na pokuty na místě nezaplacené (50 trojlistů) 1 PDF    
46 6111 Bloky na pokuty na místě zaplacené (20 dvoulistů) 1 PDF    
46 6600 Bloky na pokuty na místě nezaplacené ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám (50 trojlistů) 1 PDF    
46 6611 Bloky na pokuty na místě zaplacené ukládané právnickým a podnikajícím fyzickým osobám (20 dvoulistů) 1 PDF    

Stvrzenky, účtenky

Přísně zúčtovatelné - stvrzenky, ceniny
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
46 6202 Sešit stvrzenek k inkasu daní v hotovosti - 50 trojlistů 2 PDF    
46 6204 Sešit stvrzenek k úhradě pořádkové pokuty - 50 trojlistů 1 PDF    

Aplikační služby