Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Databáze daňových tiskopisů

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 11 a novější.

Neotevírejte PDF soubor přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Klikněte na odkazu pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Uložit jako…, Uložit odkaz jako… (název se může mírně lišit v závislosti na Vašem prohlížeči). Stažený soubor poté otevřete přímo v aplikaci Acrobat Reader.

V případě technických problémů s vyplňováním interaktivních tiskopisů použijte kontaktní formulář.

Formuláře - webové aplikace

       


Filtr

Druh tiskopisů

Skupiny tiskopisů

Zrušit filtr

Celkem nalezeno 23 výsledků

Daň z příjmů fyzických osob

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5405 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 15 PDF    
25 5405/1 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 16 PDF    
25 5405/1a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - anglická verze 16 PDF    
25 5405/AJ Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - anglická verze 15 PDF    
25 5405/P1 Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 7 ZDP) 4 PDF    
25 5405/P1a Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 7 ZDP) - anglická verze 4 PDF    
25 5405/P2 Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 9 a § 10 ZDP) 4 PDF    
25 5405/P2a Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 9 a § 10 ZDP) - anglická verze 4 PDF    
25 5405/P3 Příloha č. 3 k Přiznání k DPFO za zdaň. období 2008 - výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaň. období, daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí a daně po slevě 4 PDF    
25 5405/P3a Příloha č. 3 k Přiznání k DPFO za zdaň. období 2008 - výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaň. období, daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí a daně po slevě - anglická verze 4 PDF    
25 5405/P6 Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů 1 PDF PDF  
25 5405/P6a Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů - anglická verze 1 PDF    
25 5405a Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí 2 PDF PDF  
25 5405aj Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí (anglická verze) 2 PDF    
25 5405b Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 9 zák č. 586/1992 Sb., k Přiznání k DPFO 1 PDF    
25 5405ba Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., k Přiznání k DPFO - anglická verze 1 PDF    
25 5405c Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením 2 PDF    
25 5405ca Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením - anglická verze 2 PDF    
25 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 11 PDF    
25 5466/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 7 PDF    
25 5466/A Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob 7 PDF    
25 5478 Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou 9 PDF    
25 5516 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů 9 PDF    

Aplikační služby