Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Databáze daňových tiskopisů

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 11 a novější.

Neotevírejte PDF soubor přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Klikněte na odkazu pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Uložit jako…, Uložit odkaz jako… (název se může mírně lišit v závislosti na Vašem prohlížeči). Stažený soubor poté otevřete přímo v aplikaci Acrobat Reader.

V případě technických problémů s vyplňováním interaktivních tiskopisů použijte kontaktní formulář.

Formuláře - webové aplikace

       


Filtr

Celkem nalezeno 154 výsledků

Daň z příjmů fyzických osob

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5101 Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální 14 PDF    
25 5101a Odštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci) 7 PDF    
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5405 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 15 PDF    
25 5405/1 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 16 PDF    
25 5405/1a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - anglická verze 16 PDF    
25 5405/AJ Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - anglická verze 15 PDF    
25 5405/P1 Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 7 ZDP) 4 PDF    
25 5405/P1a Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 7 ZDP) - anglická verze 4 PDF    
25 5405/P2 Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 9 a § 10 ZDP) 4 PDF    
25 5405/P2a Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 9 a § 10 ZDP) - anglická verze 4 PDF    
25 5405/P3 Příloha č. 3 k Přiznání k DPFO za zdaň. období 2008 - výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaň. období, daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí a daně po slevě 4 PDF    
25 5405/P3a Příloha č. 3 k Přiznání k DPFO za zdaň. období 2008 - výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaň. období, daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí a daně po slevě - anglická verze 4 PDF    
25 5405/P6 Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů 1 PDF PDF  
25 5405/P6a Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů - anglická verze 1 PDF    
25 5405a Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí 2 PDF PDF  
25 5405aj Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí (anglická verze) 2 PDF    
25 5405b Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 9 zák č. 586/1992 Sb., k Přiznání k DPFO 1 PDF    
25 5405ba Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., k Přiznání k DPFO - anglická verze 1 PDF    
25 5405c Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením 2 PDF    
25 5405ca Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením - anglická verze 2 PDF    
25 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 11 PDF    
25 5466/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 7 PDF    
25 5466/A Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob 7 PDF    
25 5478 Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou 9 PDF    
25 5516 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů 9 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 1 Daně z příjmů 14 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009 12 PDF    

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5101 Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální 14 PDF    
25 5102 Přihláška k registraci právnických osob - univerzální 14 PDF    
25 5105 Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny 7 PDF    
Všeobecné
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5241 Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkovi na měsíčních daňových bonusech 3 PDF    
25 5246 Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zýhodnění 3 PDF    
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5457 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 19 PDF    
25 5457/AJ Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - anglická verze 19 PDF    
25 5459 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 14 PDF    
25 5459/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 13 PDF    
25 5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění 16 PDF    
25 5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění 17 PDF    
25 5460/1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 13 PDF    
25 5460/AJ Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - anglická verze 16 PDF    
25 5460/AJ Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - anglická verze 17 PDF    
25 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 11 PDF    
25 5466/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 7 PDF    
25 5490 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 PDF    
25 5490/1 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) 8 PDF    
25 5530 Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů 5 PDF    
25 5531 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 zákona 4 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 1 Daně z příjmů 14 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009 12 PDF    

Daň z příjmů právnických osob

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5101a Odštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci) 7 PDF    
25 5102 Přihláška k registraci právnických osob - univerzální 14 PDF    
25 5105 Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny 7 PDF    
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5404 Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy 18 PDF    
25 5404/1 Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob 18 PDF    
25 5404/1a Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze 18 PDF    
25 5404/a Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy - anglická verze 18 PDF    
25 5404/B Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, při změně akciové společnosti na investiční fond v průběhu zdaňovacího období 12 PDF    
25 5404/Ba Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, při změně akciové společnosti na investiční fond v průběhu zdaňovacího období - anglická verze 12 PDF    
25 5404/C Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 7 PDF    
25 5404/C/1 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu 7 PDF    
25 5404/C1a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu - anglická verze 7 PDF    
25 5404/Ca Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - anglická verze 7 PDF    
25 5404/D Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob 6 PDF    
25 5404/Da Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze 6 PDF    
25 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 11 PDF    
25 5466/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 7 PDF    
25 5466/A Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob 7 PDF    
25 5478 Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou 9 PDF    
25 5516 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů 9 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 1 Daně z příjmů 14 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009 12 PDF    

Daň z přidané hodnoty

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5104 Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby 2 PDF    
25 5104/A Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby (česko-anglická verze) 2 PDF    
25 5112/1 Žádost o zrušení registrace pro daň z přidané hodnoty 8 PDF    
25 5112/1A Žádost o zrušení registrace pro daň z přidané hodnoty (česko-anglická verze) 8 PDF    
25 5121 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro osoby, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu (§ 95 odst. 8 zákona) 3 PDF    
25 5121 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro osoby, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu (§ 95 odst. 8 zákona) 4 PDF    
25 5125 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny 1 PDF    
25 5125/A Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny (česko-anglická verze) 1 PDF    
25 5126 List člena skupiny 1 PDF    
25 5126/A List člena skupiny (česko-anglická verze) 1 PDF    
25 5127 Žádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty / Žádost o vystoupení člena ze skupiny 1 PDF    
25 5127/A Žádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty / Žádost o vystoupení člena ze skupiny (česko-anglická verze) 1 PDF    
Všeobecné
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5235 Vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží podle § 84 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 4 PDF    
25 5242 Potvrzení o osvobození od daně z přidané hodnoty dle § 68 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty 1 PDF    
25 5247 Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku 1 PDF    
25 5247/a Vysvětlivky - pokyny k vyplnění žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku 1 PDF    
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5401 Přiznání k dani z přidané hodnoty 15 PDF   zobrazit
25 5412 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 11 PDF    
25 5480 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 8 PDF    
25 5508 Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty podle § 86 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 3 PDF    
25 5521 Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty - dvojjazyčná verze (CZ-EN) 2 PDF    
25 5521/a Následné souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty - dvojjazyčná verze (CZ-EN) 2 PDF    
25 5525 Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení 3 PDF    
25 5525/a Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení - anglická verze 3 PDF    
25 5526 Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty 2 PDF    
25 5527 Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty 2 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009 12 PDF    

Daň silniční

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5101 Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální 14 PDF    
25 5102 Přihláška k registraci právnických osob - univerzální 14 PDF    
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5407 Přiznání k dani silniční 12 PDF    
25 5407/1 Přiznání k dani silniční - příloha 12 PDF    
25 5408 Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční 15 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 4 Daň silniční 13 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009 12 PDF    

Daň z nemovitých věcí

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5420 Vyhláška o vyměření daně z nemovitostí 5 PDF    
25 5450 Přiznání k dani z nemovitostí 10 PDF    
25 5450/1 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí 13 PDF    
25 5532 Samostatný list k dani z pozemků 2 PDF    
25 5533 Samostatný list k dani ze staveb 2 PDF    
25 5534 Příloha k listu k dani z pozemků 1 PDF    
25 5535 Příloha k listu k dani ze staveb 1 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 5 Daň z nemovitostí 8 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009 12 PDF    
25 MF-Inf 4 Přiznání k dani z nemovitostí v elektronické podobě 1 PDF    
25 MF-Inf 8 Změny v dani z nemovitosti od 1. 1. 2007 1 PDF    
25 MF-Inf10 Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2008 2 PDF    
25 MF-Inf12 Změny v dani z nemovitosti od 1. 1. 2009 1 PDF    

Daň z nabytí nemovitých věcí

Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009 12 PDF    

Daň z převodu nemovitostí

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5402 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti kupní smlouvou od 1. 1. 2004 7 PDF PDF  
25 5402/A Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti směnnou smlouvou od 1. 1. 2004 4 PDF PDF  
25 5402/B Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - ostatní převody nemovitosti od 1. 1. 2004 3 PDF    
25 5410 Přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004 11 PDF    
25 5411 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004 14 PDF    
25 5461 Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 8 PDF    
25 5462 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 9 PDF    
25 5522 Nepovinná příloha č. 1 - Výměna nemovitostí - pomůcka pro stanovení základu daně u směnné smlouvy 1 PDF    
25 5523 Nepovinná příloha č. 2 - Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem dohodou 1 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 6 Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí 12 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009 12 PDF    
25 MF-Inf 9 Změna v oblasti právní úpravy daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v rámci Reformy veřejných financí 1 PDF    

Daň dědická

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5403 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické 11 PDF    
25 5403/a Dodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani dědické 5 PDF    
25 5409 Přiznání k dani dědické 8 PDF    
25 5461 Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 8 PDF    
25 5462 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 9 PDF    
25 5509 Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona 1 PDF    
25 5510 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona 5 PDF    
25 5511 Příloha k přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona 1 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 6 Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí 12 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009 12 PDF    
25 MF-Inf 9 Změna v oblasti právní úpravy daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v rámci Reformy veřejných financí 1 PDF    

Daň darovací

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5406 Pokyny k vyplnění přiznání k dani darovací 11 PDF    
25 5406/a Dodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani darovací 5 PDF    
25 5409/1 Přiznání k dani darovací 10 PDF    
25 5433 Příloha k přiznání k dani darovací 7 PDF    
25 5461 Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 8 PDF    
25 5462 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 9 PDF    
25 5512 Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona 2 PDF    
25 5513 Pokyny k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona 5 PDF    
25 5514 Příloha k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona 2 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 6 Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí 12 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009 12 PDF    
25 MF-Inf 9 Změna v oblasti právní úpravy daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v rámci Reformy veřejných financí 1 PDF    

Aplikační služby