Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Databáze daňových tiskopisů

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 11 a novější.

Neotevírejte PDF soubor přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Klikněte na odkazu pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Uložit jako…, Uložit odkaz jako… (název se může mírně lišit v závislosti na Vašem prohlížeči). Stažený soubor poté otevřete přímo v aplikaci Acrobat Reader.

V případě technických problémů s vyplňováním interaktivních tiskopisů použijte kontaktní formulář.

Formuláře - webové aplikace

       


Filtr

Druh tiskopisů

Skupiny tiskopisů

Zrušit filtr

Celkem nalezeno 14 výsledků

Daň z příjmů fyzických osob

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5405 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005 12 PDF    
25 5405/1 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005 13 PDF    
25 5405/P1 Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 7 ZDP) 1 PDF    
25 5405/P2 Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 9 a § 10 ZDP) 1 PDF    
25 5405/P3 Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2005 - výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období, daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí a výpočet slevy na dani 1 PDF    
25 5405/P4 Příloha č. 4 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005 - výpočet daně ze samostatného základu daně (dle § 16 odst. 2 ZDP) 5 PDF    
25 5405/P5 Příloha č. 5 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005 - výpočet daně z příjmů ze společného základu daně manželů (dle § 13a ZDP) 1 PDF    
25 5405/P6 Příloha k tiskopisu MF 25 5405 - vzor č. 12 pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů 1 PDF PDF  
25 5405a Samostatný list k oddílu 4. Příjmy ze zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí Přílohy č. 3 1 PDF    
25 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 9 PDF    
25 5466/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 4 PDF    
25 5466/A Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob 4 PDF    
25 5478 Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou 6 PDF    
25 5516 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů 6 PDF    

Aplikační služby