Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Databáze daňových tiskopisů

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 11 a novější.

Neotevírejte PDF soubor přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Klikněte na odkazu pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Uložit jako… (název se může mírně lišit v závislosti na Vašem prohlížeči). Stažený soubor poté otevřete přímo v aplikaci Acrobat Reader.

V případě technických problémů s vyplňováním interaktivních tiskopisů použijte kontaktní formulář.


Filtr

Celkem nalezeno 131 výsledků

Daň z příjmů fyzických osob

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5101 Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální 12 PDF    
25 5101a Odštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci) 6 PDF    
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5405 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005 12 PDF    
25 5405/1 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005 13 PDF    
25 5405/P1 Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 7 ZDP) 1 PDF    
25 5405/P2 Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005 - výpočet dílčího základu daně z příjmů (dle § 9 a § 10 ZDP) 1 PDF    
25 5405/P3 Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2005 - výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období, daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí a výpočet slevy na dani 1 PDF    
25 5405/P4 Příloha č. 4 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005 - výpočet daně ze samostatného základu daně (dle § 16 odst. 2 ZDP) 5 PDF    
25 5405/P5 Příloha č. 5 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005 - výpočet daně z příjmů ze společného základu daně manželů (dle § 13a ZDP) 1 PDF    
25 5405/P6 Příloha k tiskopisu MF 25 5405 - vzor č. 12 pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů 1 PDF PDF  
25 5405a Samostatný list k oddílu 4. Příjmy ze zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí Přílohy č. 3 1 PDF    
25 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 9 PDF    
25 5466/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 4 PDF    
25 5466/A Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob 4 PDF    
25 5478 Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou 6 PDF    
25 5516 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů 6 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 1 Daně z příjmů 11 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2006 9 PDF    
25 MF-Inf 7 Registrační pokladny 1 PDF    

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5101 Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální 12 PDF    
25 5102 Přihláška k registraci právnických osob - univerzální 12 PDF    
25 5105 Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny 6 PDF    
Všeobecné
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5241 Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkovi na měsíčních daňových bonusech 1 PDF    
25 5246 Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku daňového bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zvýhodnění 1 PDF    
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5457 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 16 PDF    
25 5459 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 11 PDF    
25 5459/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 10 PDF    
25 5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 13 PDF    
25 5460/1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 10 PDF    
25 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 9 PDF    
25 5466/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 4 PDF    
25 5490 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 6 PDF    
25 5490/1 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) 5 PDF    
25 5530 Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů 2 PDF    
25 5531 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 zákona 1 PDF    
25 5531 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 zákona 2 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 1 Daně z příjmů 11 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2006 9 PDF    

Daň z příjmů právnických osob

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5101a Odštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci) 6 PDF    
25 5102 Přihláška k registraci právnických osob - univerzální 12 PDF    
25 5105 Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny 6 PDF    
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5404 Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy 15 PDF    
25 5404/1 Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob 15 PDF    
25 5404/B Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, při změně akciové společnosti na investiční fond v průběhu zdaňovacího období 9 PDF    
25 5404/C Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 3 PDF    
25 5404/C/1 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu 4 PDF    
25 5404/D Zvláštní příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 PDF    
25 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 9 PDF    
25 5466/1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 4 PDF    
25 5466/A Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob 4 PDF    
25 5478 Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou 6 PDF    
25 5516 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů 6 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 1 Daně z příjmů 11 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2006 9 PDF    
25 MF-Inf 7 Registrační pokladny 1 PDF    

Daň z přidané hodnoty

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5104 Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby 1 PDF    
25 5112/1 Žádost o zrušení registrace pro daň z přidané hodnoty 7 PDF    
25 5121 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro osoby, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu (§ 95 odst. 12 zákona) 2 PDF    
Všeobecné
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5236 Žádost na vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě podle § 82 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 5 PDF    
25 5239 Žádost na vrácení daně zahraniční osobě registrované ve třetí zemi podle § 83 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 2 PDF    
25 5242 Potvrzení o osvobození od daně z přidané hodnoty dle § 68 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty 1 PDF    
25 5247 Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku 1 PDF    
25 5247/a Vysvětlivky - pokyny k vyplnění žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku 1 PDF    
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5401 Přiznání k dani z přidané hodnoty 13 PDF    
25 5412 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 10 PDF    
25 5480 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 8 PDF    
25 5508 Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty podle § 86 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 3 PDF    
25 5521 Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty - dvojjazyčná verze (CZ-EN) 2 PDF    
25 5521/a Následné souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty - dvojjazyčná verze (CZ-EN) 2 PDF    
25 5525 Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení 1 PDF    
25 5525/a Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení - anglická verze 1 PDF    
25 5526 Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty 1 PDF    
25 5527 Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty 1 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2006 9 PDF    

Daň silniční

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5101 Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální 12 PDF    
25 5102 Přihláška k registraci právnických osob - univerzální 12 PDF    
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5407 Přiznání k dani silniční 10 PDF    
25 5407/1 Přiznání k dani silniční - příloha 10 PDF    
25 5408 Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční 12 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 4 Daň silniční 11 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2006 9 PDF    

Daň z nemovitých věcí

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5108 Daň z nemovitostí - příloha k přihlášce k registraci (pro fyzické i právnické osoby) 2 PDF    
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5417 Dodatečné přiznání k dani z nemovitostí 7 PDF    
25 5450 Přiznání k dani z nemovitostí 8 PDF    
25 5450/1 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí 10 PDF    
25 5450/a Přiznání k dani z nemovitostí (samostatný vnější dvoulist tiskopisu č. 25 5450) 3 PDF    
25 5450/b Přiznání k dani z nemovitostí (samostatná vnitřní část tiskopisu č. 25 5450) 2 PDF    
25 5473 Dílčí přiznání k dani z nemovitostí 6 PDF    
25 5504 Vložka do přiznání k dani z nemovitostí 3 PDF    
25 5504/1 Pokyny k vyplnění vložky do přiznání k dani z nemovitostí od roku 2000 pro přiznání k dani z bytů a samostatných nebytových prostorů 4 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 5 Daň z nemovitostí 6 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2006 9 PDF    
25 MF-Inf 4 Přiznání k dani z nemovitostí v elektronické podobě 1 PDF    
25 MF-Inf 5 Změny v dani z nemovitostí od 1. 1. 2005 1 PDF    
25 MF-Inf 6 Změny v dani z nemovitostí od 3. 6. 2005 1 PDF    

Daň z nabytí nemovitých věcí

Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2006 9 PDF    

Daň z převodu nemovitostí

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5402 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti kupní smlouvou od 1. 1. 2004 5 PDF    
25 5402/A Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti směnnou smlouvou od 1. 1. 2004 2 PDF    
25 5402/B Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - ostatní převody nemovitosti od 1. 1. 2004 1 PDF    
25 5410 Přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004 9 PDF    
25 5411 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004 11 PDF    
25 5461 Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 7 PDF    
25 5462 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 8 PDF    
25 5522 Nepovinná příloha č. 1 - Výměna nemovitostí - pomůcka pro stanovení základu daně u směnné smlouvy 1 PDF    
25 5523 Nepovinná příloha č. 2 - Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem dohodou 1 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 6 Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí 9 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2006 9 PDF    
25 MF-Inf 1 Změna v podání daňového přiznání a v placení daně z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004 2 PDF    
25 MF-Inf 2 Další informace k vyměření a placení daně z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004 3 PDF    
25 MF-Inf 3 Vyměření a placení daně z převodu nemovitostí u převodů a přechodů vlastnického práva k nemovitostem uskutečněným do 31. 12. 2003 1 PDF    

Daň dědická

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5403 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické 8 PDF    
25 5403/a Dodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani dědické 4 PDF    
25 5409 Přiznání k dani dědické 6 PDF    
25 5461 Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 7 PDF    
25 5462 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 8 PDF    
25 5509 Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona 1 PDF    
25 5510 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona 2 PDF    
25 5511 Příloha k přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona 1 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 6 Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí 9 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2006 9 PDF    

Daň darovací

Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5406 Pokyny k vyplnění přiznání k dani darovací 8 PDF    
25 5406/a Dodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani darovací 4 PDF    
25 5409/1 Přiznání k dani darovací 7 PDF    
25 5433 Příloha k přiznání k dani darovací 5 PDF    
25 5461 Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 7 PDF    
25 5462 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 8 PDF    
25 5512 Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona 1 PDF    
25 5513 Pokyny k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona 2 PDF    
25 5514 Příloha k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona 1 PDF    
Letáky
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 MF - 6 Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí 9 PDF    
25 MF - 7 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2006 9 PDF    

Aplikační služby