Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Databáze daňových tiskopisů

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 11 a novější.

Neotevírejte PDF soubor přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Klikněte na odkazu pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Uložit jako…, Uložit odkaz jako… (název se může mírně lišit v závislosti na Vašem prohlížeči). Stažený soubor poté otevřete přímo v aplikaci Acrobat Reader.

V případě technických problémů s vyplňováním interaktivních tiskopisů použijte kontaktní formulář.

Formuláře - webové aplikace

       


Filtr

Druh tiskopisů

Skupiny tiskopisů

Zrušit filtr

Celkem nalezeno 29 výsledků

Daň z přidané hodnoty

Registrace
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5104 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty 8 PDF   zobrazit
25 5104 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty 9 PDF    
25 5104/A Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty - anglická verze 8 PDF    
25 5104/A Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty - anglická verze 9      
25 5111 Oznámení o změně registračních údajů 8 PDF   zobrazit
25 5111/A Oznámení o změně registračních údajů - anglická verze 8 PDF    
25 5125 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny 7 PDF    
25 5126 List člena skupiny 7 PDF    
25 5127 Žádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty / Žádost o vystoupení člena ze skupiny 7 PDF    
25 5129 Žádost o zrušení registrace 5 PDF   zobrazit
25 5129/A Žádost o zrušení registrace - anglická verze 5 PDF    
25 5130 Žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (režim Evropské unie) / Žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa 2 PDF    
25 5131 Žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (režim mimo Evropskou unii) 2 PDF    
25 5133 Žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (dovozní režim - dovozce) / Žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa 1 PDF    
25 5134 Žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (dovozní režim - zprostředkovatel) / Žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa 1 PDF    
25 5135 Žádost o změnu registračních údajů zprostředkovatele ve zvláštním režimu jednoho správního místa (OSS), spočívající v doplnění osoby uskutečňující vybraná plnění do jeho registrace 1 PDF    
Všeobecné
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5242 Osvědčení o osvobození od daně z přidané hodnoty dle § 68 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty 3 PDF    
25 5247 Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku 2 PDF    
25 5247/a Vysvětlivky - pokyny k vyplnění žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku 2 PDF    
Vyměřovací řízení
Číslo tiskopisu Název Vzor číslo Klasický tiskopis Interaktivní tiskopis EPO
25 5401 Přiznání k dani z přidané hodnoty 22 PDF PDF zobrazit
25 5401 Přiznání k dani z přidané hodnoty 23 PDF    
25 5412 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 18 PDF    
25 5412 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 19 PDF    
25 5480 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 13 PDF    
25 5508 Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty podle § 86 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 5 PDF    
25 5521/a Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty 3 PDF   zobrazit
25 5525 Pokyny k vyplnění Souhrnného hlášení k dani z přidané hodnoty 5      
25 5526 Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty 4 PDF    
25 5527 Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty 4 PDF    

Aplikační služby