Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Legislativa a metodika ke správě daní a poplatků

 • Informace GFŘ ke změnám právní úpravy daňové exekuce v oblasti podávání opravných prostředků dlužníkem proti exekučním úkonům účinným od 1. 1. 2014

  V souvislosti s legislativními změnami doprovázejícími přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s účinností od 1. 1. 2014 dochází rovněž ke změnám zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), a to mimo jiné i v oblasti daňové exekuce.
 • Informace k EPO – přihlášky k registraci

  S účinností od 01.01.2013 nebudou na Daňovém portále www.daneelektronicky.cz k dispozici elektronická podání k registračnímu řízení. Současně s tímto omezením nebudou přijímána ani podání k registračnímu řízení distribuovaná z výstupů SW třetích stran. Uvedené opatření platí až do odvolání.
 • Informace k posouzení plných mocí a doručovacích adres orgány finanční správy

  V souvislosti s přijetím zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční správě“), informuje Generální finanční ředitelství daňové subjekty a další osoby zúčastněné na správě daní o postupu orgánů finanční správy při posouzení plných mocí uplatněných u územních finančních orgánů před účinností zákona o finanční správě, tj. před 1. 1. 2013.
 • Stanovisko Generálního finančního ředitelství k délce lhůty pro podání daňového přiznání obcí

  V rámci zajištění jednotného výkonu správy daní při aplikaci ust. § 136 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) v případech podávání daňových přiznání obcemi k daním, u nichž činí zdaňovací období 12 měsíců a déle, považuje Generální finanční ředitelství za vhodné přijmout v dané věci sjednocující stanovisko a informovat o něm osoby zúčastněné na správě daní.
 • Stanovisko k aplikaci § 18 odst. 2 DŘ (delegace místní příslušnosti vs. přeregistrace)

  Z důvodu novelizace daňového řádu od 1. 1. 2013 (především části týkající se problematiky registrace) a též z důvodu nového organizačního uspořádání Finanční správy ČR (viz zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR, ve znění p. p., účinný od 1. 1. 2013) aktualizovalo Generální finanční ředitelství stanovisko č. j. 2233/12-2111-011654 k aplikaci § 18 odst. 2 daňového řádu.

Aplikační služby