Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Placení daní ze zahraničí a mezinárodní formát čísla bankovního účtu (IBAN)

Pro zajištění bezproblémového placení daní na účty finančních úřadů v rámci mezinárodního bezhotovostního platebního styku je nutné znát správný postup při poukazování finančních prostředků na jejich účty a současně i jejich bankovní čísla.

Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit daň na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.

V rámci mezinárodního platebního styku se zahraničím je používán pro značení čísel bankovních účtů kód IBAN (International Bank Account Number), tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou konstrukci.

Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků.

Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto:

 • 2 znaky – kód země
 • 2 znaky – kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu)
 • 4 znaky – kód banky
 • 6 znaků – předčíslí bankovního účtu
 • 10 znaků – číslo účtu (matrika finančního úřadu)

Jako příklad uvádíme číslo mezinárodního bankovního účtu Finančního úřadu pro Středočeský kraj pro placení daně z nemovitých věcí vedeného u ČNB:

V písemném styku se uvádí IBAN po 4 znacích odděleně s mezerami, elektronicky se mezery neuvádějí.

 • IBAN v písemném styku: CZ30 0710 0077 5500 7762 8111
 • IBAN v elektronickém styku: CZ3007100077550077628111

Na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) v sekci "Platební styk" v nabídce "IBAN" je možné získat mnoho dalších informací, včetně možnosti vypočítat tvar IBAN, zadáním položek:

 • První část čísla účtu (= předčíslí bankovního účtu)
 • Druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu, tzv. matrika)
 • Kód banky (= 0710)

nebo rozklíčovat kód IBAN na jednotlivé položky.

Přílohy

 • Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí

  Příloha č. 5

Aplikační služby