Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty ve znění Dodatku č. 2

Dnem 1. ledna 2021 nabývají účinnosti změny vyvolané novelou zákona o DPH a daňového řádu (zákon č. 283/2020 Sb.), a proto byla provedena aktualizace dokumentu Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty č.j.: 50489/17/7100-20118-203500).

Přílohy

  • Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty ve znění Dodatku č. 2

    Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty ve vazbě na novelizované znění zákona o DPH a daňového řádu od 1. 1. 2021 (zákon č. 283/2020 Sb.).

Aplikační služby