Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Legislativa a metodika

Přehled nejčastějších daňových zákonů, pokynů, sdělení a vyhlášek.

Dokumenty

Celkem nalezeno 11 výsledků

k promíjení příslušenství daně

k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu

o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů
(zrušen Pokynem GFŘ-D-61 s účinností od 1. 7. 2023)

Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů
(zrušen Pokynem GFŘ-D-61 s účinností od 1. 7. 2023)

Přehled územních pracovišť, na kterých nejsou umístěny spisy
(zrušen Pokynem GFŘ-D-61 s účinností od 1. 7. 2023)

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2021.

k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů