Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2012

 • Pokyn GFŘ D - 13

  Ke změně umístnění spisů v rámci finančního úřadu

 • Pokyn GFŘ D - 12 - Příloha č. 2

  Příklady k umístění spisů daně z nemovitostí (článek 2 odst. 11 pokynu)

 • Pokyn GFŘ D - 12 - Příloha č. 1

  Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů

 • Pokyn GFŘ D - 12

  O finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části

 • Pokyn GFŘ D - 11

  K rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

 • Pokyn GFŘ D - 10

  Ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi spojenými osobami/sdruženými podniky

 • Pokyn GFŘ D - 9

  k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
 • Pokyn GFŘ D - 8

  FZ č. 1/2012

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2011 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • Pokyn GFŘ D - 6

  Zajištění jednotného postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů

Aplikační služby