Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2010

 • Pokyn D - 349

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM č. MF-6

  kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifikované v § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky

   

 • Pokyn D - 347

  FZ č. 6/2010

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM č. MF-2

  o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané
  v blokových řízeních 

 • Pokyn D - 346

  10. 12. 2010

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 

 • Pokyn D - 345

  AKTUÁLNÍ

  Zrušení pokynů řady D v souvislosti se zrušením zákona o správě daní a poplatků

 • Pokyn D - 344

  FZ č. 6/2010

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-13

  Postup pro vyřešení problematiky evidenčního a fyzického předání pokutových bloků z územních finančních orgánů na celní správu, v souvislosti s účinností novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 • Pokyn D - 343

  FZ č. 6/2010

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  k postupu v souvislosti se směrnicí Rady 20010/66/EU, kterou došlo k prodloužení lhůty pro předkládání žádostí o vrácení daně z přidané hodnoty z jiného členského státu za rok 2009

 • Pokyn D - 342

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí daně silniční

 • Pokyn D - 341

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 120/2009)

 • Pokyn D - 340

  FZ č. 4/2010

  AKTUÁLNÍ

  Zrušení rozhodnutí o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí 

 • Pokyn D - 339

  FZ č. 4/2010

  AKTUÁLNÍ

  Zrušení rozhodnutí o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí 

 • Pokyn D - 338

  AKTUÁLNÍ

  Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 67/1996) 

 • Pokyn D - 337

  FZ č. 2/2010

  AKTUÁLNÍ

  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2009 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • Pokyn D - 336

  FZ č. 1/2010

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Informace České daňové správy pro veřejnost o ukončení platnosti Pokynu D - 336

 • Pokyn D - 335

  NEOBSAZENO
 • Pokyn D - 334

  FZ č. 6/2010

  AKTUÁLNÍ

  Sdělení k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

 • Pokyn D - 332

  FZ č. 6/2010

  AKTUÁLNÍ

  Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní cen

Aplikační služby