Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2004

 • Pokyn D - 273

  FZ č.11/2004

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí penále na dani z převodu nemovitostí

 • Pokyn D - 271

  FZ č.11/2004

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů (č. 132/2003 Sb.m.s.)

 • Pokyn D - 270

  FZ č. 9-10/2004

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o snížení daně silniční   

 • Pokyn D - 269

  FZ č. 7-8/2004

  AKTUÁLNÍ

  Sdělení k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem ve vztahu k německým subjektům s právní formou GmbH&Co. KG

 • Pokyn D - 268

  FZ č. 7-8/2004

  AKTUÁLNÍ

  Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění se Spojenými arabskými emiráty

 • Pokyn D - 267

  FZ č. 7-8/2004

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-300

  Sdělení Ministerstva financí k vymezení pojmu "Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství" pro účely daně z příjmů fyzických osob

 • Pokyn D - 265

  FZ č. 6/2004

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství

 • Pokyn D - 264

  FZ č. 9-10/2004

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí odvodu a penále

 • Pokyn D - 263

  FZ č. 6/2004

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

 • Pokyn D - 262

  FZ č. 4-5/2004

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 19/2004 Sb.m.s.)

 • Pokyn D - 261

  FZ č. 4-5/2004

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí daně silniční

 • Pokyn D - 260

  FZ č. 2-3/2004

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 7/2003 Sb.m.s.)

 • Pokyn D - 259

  Finanční zpravodaj č.1/2004

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí zvýšení daně a penále na dani z nemovitostí

 • Pokyn D - 258

  Finanční zpravodaj č.1/2004

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-332

  Sdělení Ministerstva financí k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny

 • Pokyn D - 257

  AKTUÁLNÍ

  o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2003

Aplikační služby