Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2002

 • Pokyn D - 244

  Finanční zpravodaj č.11-12/2002

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-252

  Podání daňového přiznání na počítačové sestavě s doručením datové zprávy neopatřené zaručeným elektronickým podpisem

 • Pokyn D - 243

  Finanční zpravodaj č.11-12/2002

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 83/2002 Sb.m.s.)

 • Pokyn D - 242

  Finanční zpravodaj č.9-10/2002

  AKTUÁLNÍ

  k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2002)

 • Pokyn D - 241

  Finanční zpravodaj č.9-10/2002

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí daně silniční

 • Pokyn D - 240

  Finanční zpravodaj č.7-8/2002

  NEAKTUÁLNÍ

  Informace daňovým subjektům k postupu řešení důsledků povodní v oblasti účetnictví a daní z příjmů a o osvobození od správních a soudních poplatků

 • Pokyn D - 239

  Finanční zpravodaj č.9-10/2002

  ZRUŠEN POKYNEM D-345

  Informace daňovým subjektům o možnostech procesního řešení tíživé situace po povodni

 • Pokyn D - 238

  Finanční zpravodaj č.7-8/2002 Cenový věstník č.15/2002

  ZRUŠEN POKYNEM D-345

  Přiznání k dani darovací při bezúplatném nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely a z veřejných sbírek v souvislosti s povodní v srpnu roku 2002 a přiznání k dani z převodu nemovitostí při převodech pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví družstev

 • Pokyn D - 237

  Finanční zpravodaj č.7-8/2002 Cenový věstník č.15/2002

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  o uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování bezúplatné humanitární pomoci a řešení důsledků povodní

 • Pokyn D - 235

  Finanční zpravodaj č.5-6/2002

  AKTUÁLNÍ

  Sdělení k problematice charakteru plateb souvisejících s rozvojem elektronického obchodu, a to v návaznosti na uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění

 • Pokyn D - 234

  Finanční zpravodaj č.5-6/2002 Cenový věstník č.11/2002

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování daně z přidané hodnoty při podnikání ve sdružení na základě smlouvy o sdružení podle § 829 Občanského zákoníku nebo jiné obdobné smlouvy

 • Pokyn D - 233

  Finanční zpravodaj č.5-6/2002 Cenový věstník č.11/2002

  ZRUŠEN POKYNEM D-345

  Sdělení Ministerstva financí ve věci místní příslušnosti správce daně při správě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

 • Pokyn D - 232

  Finanční zpravodaj č.3-4/2002 Cenový věstník č.11/2002

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství

 • Pokyn D - 231

  Finanční zpravodaj č.1-1/2002

  AKTUÁLNÍ

  Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2001 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • Pokyn D - 230

  Finanční zpravodaj č.1-1/2002 Cenový věstník č.4/2002

  AKTUÁLNÍ

  o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2001

 • Pokyn D - 229

  Finanční zpravodaj č.1-1/2002 Cenový věstník č.1/2002

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

  Vymezení pojmu "alkoholické nápoje" pro účely jejich prodeje

 • Pokyn D - 228

  Finanční zpravodaj č.1-1/2002 Cenový věstník č.4/2002

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

  Postup při dovozu a vývozu tabákových výrobků podléhajících povinnosti značení

Aplikační služby