Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1996

 • Pokyn D - 149

  Finanční zpravodaj 12/1996 Cenový věstník 14/1996, HN, Profit

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování daně z přidané hodnoty v podmínkách organizačních složek zahraničních osob působících na území České republiky

 • Pokyn D - 147

  Finanční zpravodaj č.10/96

  ZRUŠEN POKYNEM D-345

  k provádění fyzické likvidace neplatných přísně zúčtovatelných tiskopisů opatřených federální měnou (Kčs)

 • Pokyn D - 145

  Finanční zpravodaj 6/1996 Cenový věstník 6/1996 Profit

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-10

  Postup v systému podvojného účetnictví pro podnikatele při zúčtování vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv spotřebovaných pro výrobu tepla

 • Pokyn D - 144

  Finanční zpravodaj č.8/96 Cenový věstník č.9/96

  ZRUŠEN POKYNEM D-345

  Pokyn o stanovení lhůt pro uzavření vytýkacího řízení

 • Pokyn D - 143

  Finanční zpravodaj č.5/96 Cenový věstník č.6/96

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-164

  o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží

 • Pokyn D - 142

  Finanční zpravodaj č.4/96 Cenový věstník č.5/96

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty za období od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1996

 • Pokyn D - 141

  Finanční zpravodaj č.7/96 Cenový věstník č.5/96

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-172

  Používání směnného kursu v zákoně o dani z přidané hodnoty

 • Pokyn D - 140

  Finanční zpravodaj č.3/96

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování daně z přidané hodnoty při realizaci zákona č. 222/1994 Sb.

 • Pokyn D - 139

  Finanční zpravodaj č.3/96 Cenový věstník č.4/96

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-167

  Postup při uplatňování zákona o dani z přidané hodnoty v případě úmrtí plátce

 • Pokyn D - 138

  Finanční zpravodaj č.3/96 Cenový věstník č.3/96

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-163

  o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě

 • Pokyn D - 137

  Finanční zpravodaj č.2/96

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  Oznámení k zákonu o daních z příjmů za zdaňovací období 1995

 • Pokyn D - 136

  Finanční zpravodaj č.2/96

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-190

  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Pokyn D - 135

  Finanční zpravodaj č.1/96

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-12

  o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro stanovení základu daně z příjmů fyzických a právnických osob při výpočtu výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty za zdaňovací období roku 1995

 • Pokyn D - 134

  Finanční zpravodaj č.1/96

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí některých správních poplatků obecně prospěšným společnostem

 • Pokyn D - 133

  Finanční zpravodaj č.1/96

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí soudních poplatků ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností

 • Pokyn D - 130

  Finanční zpravodaj č.1/96 Cenový věstník 1/96

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-178

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u finančních činností

 • Pokyn D - 127

  Finanční zpravodaj č.1/96

  AKTUÁLNÍ

  Sdělení k osobě poplatníka daně silniční

Aplikační služby