Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2020

 • Pokyn GFŘ-D-45

  č. j. 34006/20/7700-10123-050167

  k promíjení příslušenství daně
  (zrušen Pokynem č. GFŘ-D-47 s účinností od 14. 3. 2021)

 • Pokyn č. GFŘ-D-44

  č. j. 18787/20/7700-10123

  k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení

  (navazuje na Pokyn č. GFŘ-D-21 a Pokyn č. GFŘ-D-29)

Aplikační služby