Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1993

 • Pokyn D - 40

  Finanční zpravodaj č.7-8/93

  AKTUÁLNÍ

  Výklad ke zdaňování poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 5 z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. d) bod 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb. a č. 157/1993 Sb. (tzv. licenční a jim podobné poplatky).

 • Pokyn D - 39

  Nebylo publikováno

  ZRUŠEN POKYNEM DS-54

  Pokyn o postupu při povolování posečkání daně a splátek na daň

 • Pokyn D - 38

  Nebylo publikováno

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-8

  Zaúčtování plateb daně z nemovitostí u obecních úřadů

 • Pokyn D - 32

  Finanční zpravodaj č.7-8/93

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně za období od 1. 1. 1993 do 30. 4. 1993

 • Pokyn D - 31

  Finanční zpravodaj č.7-8/93

  ZRUŠEN POKYNEM D-345

  Pokyn o jednotném postupu při poskytování náhrad nákladů řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

 • Pokyn D - 21

  Finanční zpravodaj č. 5/93

  AKTUÁLNÍ

  Opatření MF ČR ke zdaňování úroků z mezibankovních úvěrových operací

 • Pokyn D - 19

  Finanční zpravodaj č. 5/93

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí správního poplatku

 • Pokyn D - 14

  Nebylo publikováno

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-14

  Technická realizace převodu výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků do územních rozpočtů

 • Pokyn D - 6

  Nebylo publikováno

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí podle ust. § 96 odst. 2 písm. a) zákona č. 337/1992 Sb. (nevyměření a nevybrání DPH a spotřební daně) 

 • Pokyn D - 3

  Nebylo publikováno

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí penále a úroků v souvislosti s oddělením měny

 • Pokyn D - 2

  Nebylo publikováno

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-14

  Zablokování převodů z některých účtů státních příjmů

Aplikační služby