Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k dani silniční za rok 2021

21. 12. 2021

Pondělí 31. ledna 2022 je posledním dnem pro podání přiznání k dani silniční za rok 2021.  
 

Kdo podává daňové přiznání?

Přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, jejichž silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla") podléhají dani silniční. 

Dani silniční podléhají vozidla registrovaná v České republice, provozovaná v České republice a používaná:

  1. poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo
  2. poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.

Dále upozorňujeme, že dani silniční podléhají vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice.

Kdo nepodává daňové přiznání?

Daňové subjekty, jejichž vozidla dani silniční nepodléhají. Těmito vozidly jsou např.:

  • zvláštní vozidla, např. pracovní stroje samojízdné, traktory a jejich přípojná vozidla,
  • ostatní silniční vozidla (vozidla uvedená v § 3 odst. 2 písm. g) zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích),
  • vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka,
  • speciální pásové automobily.

Upozornění na povinnou elektronickou formu podání přiznání

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání elektronicky - datovou zprávou, ideálně prostřednictvím Daňového portálu - Elektronické formuláře, dostupné na https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/formulare.

S ohledem na složitou epidemiologickou situaci a v zájmu omezení šíření viru SARS 
CoV-2 žádáme poplatníky daně silniční, aby omezili osobní kontakt se správcem daně, nenavštěvovali správce daně na úřadech a využívali zejména elektronické formy komunikace, případně telefonický kontakt: https://www.financnisprava.cz/cs/kontakty.

Pro rok 2021 byl vydán nový tiskopis daňového přiznání – vzor č. 18. Důvodem bylo vynechání dvou nevyužitých sloupců ve II. Oddílu daňového přiznání. Z tohoto důvodu také došlo k přečíslování některých sloupců v daňovém přiznání. Z výše uvedeného důvodu byl vydán také nový tiskopis – Příloha k přiznání k dani silniční – vzor č. 16.

Placení daně silniční

Lhůta pro zaplacení daně silniční za rok 2021 končí 31. ledna 2022.