Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Správný výpočet při uplatnění snížení daně

10. 4. 2009

Vyplnila jsem formulář přiznání k dani silniční následovně a tážu se, zda jsem uplatnila snížení silniční daně za rok 2008 v pořádku, když jsem uvedla tyto údaje:

15a) 11/2002 

16) 1

17) 2496

20) 3600

21) 6

22) 2160 (výpočet 3600x40%=1440, 3600-1440=2160)

23) 3, 2, 0, 0, 0 (pouze 5 měsíců 08)

24) 900

29) 900

Dále bych chtěla vědět, zda musím požádat písemně o přeplatek na silniční dani u Finančního úřadu.

Vstupní data: Vaše osobní vozidlo bylo prvně registrováno v listopadu 2002, bylo předmětem daně silniční od ledna do května 2008 včetně a roční sazba je 3600 Kč při objemu motoru 2496 ccm.

Z data první registrace (11/2002) vyplývá, že při uplatnění snížené sazby daně dle ust. § 6 odst. 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění dochází ke změně procentní sazby (z 40 % na 25 %) v roce 2008 (zlom nastal mezi říjnem a listopadem 2008).

Až na hodnotu sloupce 22 je Váš zápis správný – její chybovost odstraníme následujícím postupem výpočtu:
nejprve zjištění celoroční slevy: (3600/12*0,4)*10 = 1200 Kč (10 měsíců vykázaná 40 % sleva) + (3600/12*0,25) * 2 = 150 Kč (2 měsíce vykázaná 25 % sleva), tzn. 1200 + 150 = 1350 Kč;
pak sloupec 22: 3600 – 1350 = 2250 Kč (roční sazba po snížení),
v případě, že není dané vozidlo používáno k podnikání celoročně, ale jen od ledna do května 2008 včetně, pak hodnotu sloupců 24 a 29 zjistíme následovně:
3600/12 * 5 = 1500 Kč (plná daň bez snížení) – 600 Kč (40 % sleva vykázaná od ledna do května 2008 včetně, tj. (3600/12*0,4)*5 ) = 900 Kč.

Případný přeplatek na účtu daně silniční je vrácen na základě písemné žádosti podané u místně příslušného správce daně ve smyslu ust. § 64 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Leden roku 2008 je posledním měsícem, kdy má být uplatněna sleva ve výši 48 % na roční sazbu, únor až září by se měla uplatňovat sleva ve výši 40 % (datum první registrace je 12.1.2005). Od října nebyla naše firma vlastníkem tohoto vozidla.

Roční sazba pro tento vůz je 3000 Kč. Dle pokynů k vyplnění přiznání k dani silniční jsem postupovala při vyplnění políčka číslo 22:

1560/12*1 + 1800/12 * 11 = 1780 Kč

Po provedení kontroly mi systém vyhodil nepropustnou chybu, a to že je špatně určen základ pro výpočet výsledné daně. Chtělo to po mně, aby tam bylo 1800 Kč. Ale 1800 Kč by platilo pouze v případě, že sleva 40 % byla po celý rok.

Jelikož budu počítat silniční daň i pro jiné firmy, kde se budou tyto varianty vyskytovat v hojném počtu a nebudou se týkat jen jednoho měsíce, chtěla bych Vás poprosit o radu, jak postupovat, případně jak systém ošálit.

Vstupní data: Vaše osobní vozidlo bylo prvně registrováno v lednu 2005, bylo předmětem daně silniční od ledna do září 2008 včetně a roční sazba je 3000 Kč.

Z data první registrace (1/2005) vyplývá, že při uplatnění snížení sazby daně dle ust. § 6 odst. 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění nedochází ke změně procentní sazby (z 48 % na 40 %) v roce 2008, ale došlo k ní již koncem prosince 2007 (zlom nastal mezi 12/2007 a 1/2008), neboť počet měsíců snížení se počítá od ledna 2005 včetně, tzn. 36. měsíc připadá již na prosinec 2007 a ne na leden 2008.

Hodnota 1800 Kč ve sloupci 22 aplikace EPO je tedy správná - výpočet: (3000/12*0,4)*12=1200 Kč, tj. roční 40 % sleva daného vozidla, tzn. roční sazba po snížení = 3000 – 1200 = 1800 Kč.

Výsledná daň u Vašeho vozidla, používáte-li jej od ledna do září 2008 včetně je tedy 1350 Kč – výpočet: (1800/12*9 = 1350 Kč – uvedete do sloupce 24 a 29 aplikace EPO).

Složitější výpočet daně silniční by nastal při Vámi uvažovaném případě změny procentní sazby snížení (tzv. zlomu) v roce 2008. Pokud by nastal tento zlom např. mezi lednem a únorem 2008 (při první registraci téhož vozidla jaké uvádíte až v únoru 2005), byl by výpočet daně silniční ve sloupci 22 aplikace EPO následující:
nejprve zjištění celoroční slevy: (3000/12*0,48)*1 = 120 (1 měsíc vykázaná 48 % sleva) + (3000/12*0,4) * 11 = 1100 Kč (11 měsíců vykázaná 40 % sleva), tzn. 120 + 1100 = 1220 Kč;
pak sloupec 22: 3000 – 1220 = 1780 Kč (roční sazba po snížení),
v případě, že by dané vozidlo nebylo používáno k podnikání celoročně, ale jen od ledna do září 2008 včetně, pak nelze použít výše uvedený algoritmus výpočtu (1780/12*9 = 1335 Kč), ale hodnotu sloupců 24 a 29 aplikace EPO zjistíme následovně:
3000/12 * 9 = 2250 Kč (plná daň bez snížení) – 120 (48 % sleva vykázaná v 1/2008 – výpočet výše) – (3000/12*0,4) * 8 ... 40 % sleva vykázaná od února do září 2008 včetně = 800, tzn. 2250 – 120 – 800 = 1330 Kč.