Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Správný výpočet daně

10. 4. 2009

Žádám o vyjádření k nejednoznačnému textu pokynů k sloupci 24 přiznání k silniční dani. Z pokynů dle mého názoru jasně vyplývá, že pokud mám provést snížení, resp. zvýšení dle § 6, mám ve sloupci 24 uvést součin 1/12 roční sazby snížené (zvýšené) za ty kalendářní měsíce, v nichž jsou splněny podmínky pro snížení (zvýšení) daně (sloupec 22), a počtu kalendářních měsíců, v nichž vzniká daňová povinnost.

Finanční úřady však tento postup neakceptují a trvají na tom, že správná hodnota sloupce 24 je součet ´měsíčních´ daňových sazeb po snížení (zvýšení).

Tyto postupy dávají téměř ve všech případech shodný výsledek, kromě případu, kdy nevzniká daňová povinnost celý rok a velikost snížení daňové sazby se v průběhu roku mění (tedy pro vozidla zařazená do užívání v letech 1999, 2002 a 2005).

 

Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční, které jsou k dispozici, nezahrnují ještě novelu č.246/2008 Sb., takže vysvětlivka vztahující se k sloupci 24 je zavádějící. Formulář daňového přiznání k dani silniční za rok 2008 byl již částečně přizpůsoben pro použití systému uplatnění snížené sazby daně dle první registrace vozidla. Vzhledem k tomu, že formulář mohl být přizpůsoben pouze částečně, nikoli komplexně přepracován, má jeho použití svá úskalí – jedním z nich jsou tzv. zlomy neboli přechody procentních sazeb snížené daně (48 % -> 40 % -> 25 %) vyplývající z ust. § 6 odst. 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění. Ty způsobují komplikace výpočtu jak roční sazby po snížení (sloupec 22), tak samotné daňové povinnosti (sloupec 24). Jak správně uvádíte, dochází k nim při první registraci vozidel během let 1999, 2002 nebo 2005. V těchto případech je nutné zjistit jednak danou procentní sazbu snížení daně, jednak mezi kterými měsíci roku 2008 dochází k výše uvedenému zlomu. Pak je třeba spočítat danou slevu snížení před a po tomto zlomu, tyto dvě hodnoty sečíst a odečíst je následně od roční sazby vozidla uvedené ve sloupci 20. Tím získáme hodnotu sloupce 22. Tu je nutné v některých případech (pokud se dané vozidlo nepoužívá celoročně) upravit – odečíst od ní měsíc(e) nepoužívání vozidla včetně uplatněného nároku na snížení. Teprve pak je stanovena hodnota sloupce 24 daňového přiznání.
Zjednodušeně řečeno je hodnota sloupce 24 opravdu součtem měsíčních sazeb daně po snížení, resp. zvýšení, tak jak Vám sdělili na finančním úřadě.

Uvažujeme-li např. o prvé registraci osobního vozidla v únoru 2005, nastal by výše uvedený zlom mezi lednem a únorem 2008 a výpočet daně silniční (při roční sazbě daně např. 3000 Kč) ve sloupci 22 aplikace EPO by byl pak následující:
nejprve zjištění celoroční slevy: (3000/12*0,48)*1 = 120 (1 měsíc vykázaná 48 % sleva) + (3000/12*0,4) * 11 = 1100 Kč (11 měsíců vykázaná 40 % sleva), tzn. 120 + 1100 = 1220 Kč;
pak sloupec 22: 3000 – 1220 = 1780 Kč, (roční sazba po snížení),
v případě, že by dané vozidlo nebylo používáno k podnikání celoročně, ale např. jen od ledna do září 2008 včetně, pak nelze použít algoritmus uvedený v pokynech (1780/12*9 = 1335 Kč), ale hodnotu sloupců 24 a 29 aplikace EPO zjistíme následovně:
3000/12 * 9 = 2250 Kč (plná daň bez snížení) – 120 (48 % sleva vykázaná v 1/2008 – výpočet výše) – (3000/12*0,4) * 8 ... 40 % sleva vykázaná od února do září 2008 včetně = 800, tzn. 2250 – 120 – 800 = 1330 Kč.