Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Problematika nákladních / točnicových / tandemových přívěsů

10. 4. 2009

Naše společnost vyrábí nástavby na nákladní automobily a dodává i přívěsy a návěsy.

Našimi zákazníky jsme byli informováni o ne zcela jasném znění v problematice uplatnění nároku na snížení daně silniční u návěsů nebo tandemových přívěsů.

Ve Vašem dokumentu zveřejněném na www stránkách zřejmě byl zaměněn obecný termín – nákladní přívěs za méně obecný termín tandemový přívěs, nákladní přívěs – nákladní přívěs pro přepravu nákladu, může být točnicový nebo tandemový (točnicový má otočnou nápravu vepředu a další 1 nebo 2 nápravy vzadu, tandemový přívěs má 1 až 3 nápravy pevné uprostřed přívěsu) točnicový přívěs je tedy jen součástí množiny nákladních přívěsů a Vaše formulace vlastně vylučuje točnicové přívěsy z možnosti uplatnění nároku na snížení silniční daně

v příloze přikládám Vaše vysvětlení, znění zákona 16/1993 ve znění k 4.7.2008.Vysvětlení na www stránkách MFČR – ve Vašem vysvětlení vyvěšeném na Vašich www stránkách je následující informace:

Snížení daně dle ust. § 6 odstavce 6 a 7 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění účinném k 4.7.2008 se u jednoho poplatníka vztahuje na počet návěsů a tandemových přívěsů odpovídajících počtu tažných vozidel splňujících podmínky pro snížení. Vzhledem k účinnosti dosavadního znění ustanovení § 6 odst. 9 citovaného zákona ještě pro zdaňovací období roku 2008 lze přiznat nárok na snížení sazby daně dle novelizovaných odstavců 6 a 7 tohoto ustanovení u návěsů nebo tandemových přívěsů pouze v počtu odpovídajícím počtu tahačů nebo tandemových nákladních vozidel splňujících podmínky pro uvedené snížení daně. S ohledem na novelizované znění odst. 6 a 7, které je již účinné pro zdaňovací období 2008, však může mít návěs (tandemový přívěs) jiné procentuální snížení sazby daně než tahač, neboť může mít jiné datum první registrace.

Informace na webových stránkách Ministerstva financí k problematice ´Párování tahač-návěs, resp. tandemové nákladní vozidlo – tandemový přívěs se vztahuje výhradně ke zdaňovacímu období roku 2008 a má osvětlit poplatníkům aplikaci zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění novely zákona č. 246/2008 Sb., účinné k 4.7.2008 a to především v souvislosti s přechodným ustanovením, neboť část znění novely zákona se aplikuje zpětně již od 1.1.2008, část (která mění Vámi zmiňované ustanovení § 6 odst.9) však až od 1.1.2009.

Předmětem daně silniční dle ust. § 2 odst. 1 zákona o dani silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla - obě tyto kategorie vozidel jsou dále v zákoně již označována pouze legislativní zkratkou „vozidla“. Mezi přípojná vozidla náleží i nákladní přívěsy, které spadají do kategorie O – přípojných vozidel (viz. Příloha – písm. A) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Terminologie použitá v informaci vychází ze znění ust.§ 6 odst.9 zákona o dani silniční a to ze znění, které je účinné již od 5.3.2004. Váš dotaz vyplývá zřejmě z určitého nedorozumění, neboť toto ustanovení je ustanovením speciálním, omezujícím možnost snížení sazby daně dle § 6 odst. 6 a 7 pokud jde o počet vozidel, ovšem pouze u vozidel v odstavci 9 výslovně uvedených, tj. u návěsů a tandemových přívěsů. Na jiná přípojná vozidla se toto omezení nevztahuje.