Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Žádost - webová aplikace

Aplikace je plně funkční v moderních prohlížečích v aktuálních verzích (není podporován Internet Explorer).

Lhůta pro podání žádosti uplynula dne 30. 11. 2020.
Aktuální informace ke kompenzačním bonusům naleznete zde.

Žádost o poskytnutí pomoci pro společníky malých s. r. o. je možné podat za bonusové období 12. 3. až 8. 6. 2020 na základě novely zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Výše bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, tj. maximálně 44 500 Kč.

Pomoc pro společníky malých s. r. o. ekonomicky zasažených šířením koronaviru bude vyplacena Finanční správou oproti vyplněné žádosti.

Žádosti (včetně přílohy čestného prohlášení) přijímá Finanční správa:

  • elektronicky datovou zprávou s využitím dálkového přístupu podepsanou datovou schránkou, či uznávaným elektronickým podpisem), nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky;
  • písemně, předat prostřednictvím podatelen finančních úřadů či sběrných boxů umístěných před finančními úřady.