Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2012

  • Průměrná cena emisní povolenky k 28. únoru 2012

    Cena emisní povolenky pro účely zdanění emisních povolenek výrobců elektřiny

  • Informace GFŘ k postupu při zdanění bezúplatného nabytí emisních povolenek daní darovací

    Zákonem č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, došlo mimo jiné ke změně zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 357/1992 Sb.), kterou dochází k zavedení darovací daně z emisních povolenek bezplatně přidělených v letech 2011 a 2012 výrobcům elektřiny. Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2011.

  • Ocenění emisní povolenky pro účely zdanění emisních povolenek výrobců elektřiny

  • Metodika stanovení velikosti darovací daně z emisních povolenek pro výrobce elektřiny v letech 2011 a 2012

Aplikační služby