Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oznámení – webová aplikace

Aplikace je plně funkční v moderních prohlížečích v aktuálních verzích (není podporován Internet Explorer).

Přejít na Oznámení o vstupu do paušálního režimu

Aplikaci lze využít pro podání Oznámení o vstupu do paušálního režimu. Toto podání je nutnou podmínkou pro to, aby poplatník byl považován za poplatníka v paušálním režimu.

Lhůta pro podání oznámení je do desátého dne rozhodného zdaňovacího období, tj. období, ve kterém poplatník vstupuje do paušálního režimu, tj. pro rok 2022 do 10. 1. 2022.

Poplatník se při splnění zákonem stanovených podmínek stává poplatníkem v paušálním režimu k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období, tj. k 1. lednu daného roku. Poplatník, který teprve zahajuje činnost, ze které mu plynou příjmy ze samostatné činnosti, se stává poplatníkem v paušálním režimu k počátku kalendářního měsíce, ve kterém činnost zahájil.

Výše zálohy poplatníka v paušálním režimu činí pro rok 2022 měsíčně částku 5 994 Kč.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat:

  • elektronicky datovou zprávou s využitím dálkového přístupu prostřednictvím datové schránky, či uznávaným elektronickým podpisem), nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky;
  • písemně, předat prostřednictvím podatelen finančních úřadů či sběrných boxů umístěných před finančními úřady
    • na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí,
    • na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem Ministerstva financí