Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oznámení – webová aplikace

Aplikace je plně funkční v moderních prohlížečích v aktuálních verzích (není podporován Internet Explorer).

Přejít na Oznámení o vstupu do paušálního režimu

Aplikaci lze využít pro podání Oznámení o vstupu do paušálního režimu. Toto podání je nutnou podmínkou pro to, aby poplatník byl považován za poplatníka v paušálním režimu.

Lhůta pro podání oznámení je do desátého dne rozhodného zdaňovacího období, tj. období, ve kterém poplatník vstupuje do paušálního režimu. Vzhledem k tomu, že 10. leden 2021 připadá na neděli, je posledním dnem lhůty pro podání Oznámení o vstupu do paušálního režimu pro rozhodné období zdaňovacího období roku 2021 pondělí 11. ledna 2021.

Poplatník se při splnění zákonem stanovených podmínek stává poplatníkem v paušálním režimu k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období, tj. k 1. lednu daného roku. Poplatník, který teprve zahajuje činnost, ze které mu plynou příjmy ze samostatné činnosti, se stává poplatníkem v paušálním režimu k počátku kalendářního měsíce, ve kterém činnost zahájil.

Výše zálohy poplatníka v paušálním režimu činí pro rok 2021 měsíčně částku 5 469 Kč.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat:
elektronicky datovou zprávou s využitím dálkového přístupu prostřednictvím datové schránky, či uznávaným elektronickým podpisem), nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky;
písemně, předat prostřednictvím podatelen finančních úřadů či sběrných boxů umístěných před finančními úřady

  • na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí,
  • na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem Ministerstva financí

 

Aplikační služby