Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Dodatečné sdělení ke zdanění příjmů fyzických osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě v kontextu smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Nizozemskem

7. 11. 2016

Vzhledem k četným dotazům fyzických osob, které nemají splněné daňové povinnosti vůči České republice z titulu příjmů ze zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě, popř. na palubách člunů provozovaných ve vnitrozemské vodní dopravě provozovaných nizozemskými společnostmi, na možnost vyloučení dvojího zdanění u těchto příjmů, uvádíme následující upřesňující informaci:

Dle čl. 16 odst. 3 Smlouvy mezi ČR a Nizozemskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 138/1974) podléhají příjmy ze zaměstnání vykonávaného na palubě lodi používané v mezinárodní dopravě nebo ve vnitrozemské vodní dopravě zdanění pouze v zemi rezidence příjemce, tj. v tomto případě v České republice. Veškeré příjmy uvedených českých daňových rezidentů z výkonu zaměstnání na palubách nizozemských lodí mají tedy být v souladu s výše uvedeným zákonným ustanovením (tj. v souladu s uvedenou smlouvou o zamezení dvojího zdanění) zdaněny pouze v ČR.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění, která má jako svůj hlavní cíl vyloučit dvojí zdanění, v tomto případě (tj. u příjmů dle čl. 16 odst. 3 dané smlouvy) daný cíl splňuje rovnou tím, že právo na zdanění je přisouzeno pouze jednomu státu, a to státu daňové rezidence vlastníka těchto příjmů, tedy zaměstnance pracujícího na palubě lodi.

Z výše uvedeného tak jednoznačně vyplývá, že druhý stát (stát zdroje příjmů, tj. Nizozemskem) nemá nárok na zdanění předmětných příjmů a zdanění těchto příjmů pobíraných českými daňovými rezidenty v zemi zdroje (v Nizozemsku) je tedy v rozporu se smlouvou. Z tohoto důvodu není možné v zemi rezidence daně zaplacené ve druhém státě jakkoliv zohledňovat, tzn. nelze aplikovat žádnou z metod vyloučení dvojího zdanění daných příjmů (zápočet daně ani vynětí příjmů). Vyloučení dvojího zdanění v zemi rezidence vlastníka příjmů výše uvedenými metodami přichází v úvahu pouze v případech, kdy zdanění v zemi zdroje bylo provedeno v souladu s relevantní smlouvou o zamezení dvojího zdanění.