Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 216/2009 Sb.

20. 10. 2009

Zákonem č. 216/2009 Sb. bylo provedeno mimo jiné i doplnění textu ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, které vymezuje okruh poplatníků, kteří mohou uplatňovat daňové odpisy hmotného majetku používaného k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Ministerstvo financí v zájmu jednotného postupu při uplatňování ustanovení § 28 odst. 1 zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 20. 7. 2009 sděluje:

Daňové odpisy hmotného majetku uplatňuje podle ustanovení § 28 odst. 1 zákona o daních z příjmů vždy vlastník majetku. Legislativní znění textu úpravy tohoto ustanovení provedené zákonem č. 216/2009 Sb. pouze potvrzuje tuto možnost výslovným uvedením dalšího typu vlastníka, a to organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem proto může i nadále uplatňovat daňové odpisy hmotného majetku využívaného při dosažení zdanitelných příjmů pouze v případě, že tento majetek nabyla do vlastnictví např. úplatným pořízením nebo děděním. Stanovený systém uplatňování daňových odpisů v platné právní úpravě zákona o daních z příjmů této příspěvkové organizaci neumožňuje v žádném případě uplatňovat daňové odpisy majetku ve vlastnictví zřizovatele, který jí je pouze předán k hospodaření ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Referent: Ing. Pavlík, tel. 257042247

Ing. Lešenarová, tel. 257042808

Č.j. 15/73 525/2009 – 151