Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2007

 • Závazné posouzení u daní z příjmů (editační povinnost) od 1.1.2008

  Dne 16.10.2007 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů zákon č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění mimo jiné i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP). Podle novely ZDP je od 1.1.2008 rozšířen okruh oblastí u kterých je poplatník oprávněn požádat místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků, které pro něho vyplynou z daňově rozhodných skutečností již nastalých nebo očekávaných, v případech stanovených zvláštním daňovým zákonem.

 • Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb.

  Ministerstvo financí v zájmu zabezpečení jednotného postupu sděluje informace k novým pojmům v § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů a doporučuje postup pro výpočet neuznatelných finančních výdajů (nákladů).

 • Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

  Ministerstvo financí uveřejňuje podle § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, seznamy právních forem společností uvedených v příloze směrnice Rady 90/434/EHS, ve znění směrnice Rady 2005/19/ES a směrnice Rady 2006/98/ES, v příloze směrnice Rady 90/435/EHS, ve znění směrnice Rady 2003/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES a v příloze směrnice Rady 2003/49/ES, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/ES a směrnice Rady 2006/98/ES a seznamy daní uvedených v těchto směrnicích, tj. včetně právních forem společností a včetně daní, které se vztahují k rozšíření Evropské unie o Bulharsko a Rumunsko

 • Informace ke stanovení 5% limitu pro daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem placeného na účet zaměstnance v roce 2007

  V souvislosti se změnami k nimž došlo v systému pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, přijatými v doprovodném zákoně k novému zákoníku práce (zákon č. 264/2006 Sb.), může docházet od roku 2007 (poprvé při zúčtování mzdy za leden 2007) k nejasnosti při aplikaci ustanovení § 6 odst. 9 písm. s) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném k 1. 1. 2007 [do 31. 12. 2006 písm. u)].

Aplikační služby