Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Stanovisko Ministerstva financí

3. 4. 2003

k aplikaci § 4 odst. 1 písm. zh) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. zh) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny příjmy plynoucí fyzickým osobám z grantu Evropského společenství poskytnutého podle zvláštního právního předpisu (tj. plynoucí z prostředků Evropského společenství). Tímto předpisem je Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství, publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 207/1997.

Z této dikce vyplývá, že uvedené osvobození je velmi široké a týká se jak fyzických osob s bydlištěm na území České republiky, tak i fyzických osob, které zde bydliště nemají a jedinou podmínkou právního nároku na osvobození předmětného příjmu je skutečnost, že se jedná o příjem plynoucí z uvedeného grantu.

Je však zapotřebí, aby věrohodné doklady osvědčující tuto podmínku by byly správci daně k dispozici pro případnou daňovou kontrolu.

Toto stanovisko se týká pouze zdaňovacího období 2003 a zdaňovacích období předcházejících, neboť uvedené ustanovení bylo s účinností od 1. 1. 2004 bez náhrady zrušeno.