Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k aplikaci ustanovení § 38zf Zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatku zákona o daních z příjmů

22. 1. 2018

Na ustanovení § 38zf ZDP se vztahuje obecné přechodné ustanovení uvedené v Čl. II. bodu 1. zákona č. 170/2017 Sb.: „Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“ S ohledem na účinnost tohoto ustanovení od 01.07.2017 to jinými slovy znamená, že podle uvedeného ustanovení lze postupovat u přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávaného v roce 2019 za zdaňovací období kalendářního roku 2018. V případě přiznání k dani z příjmů právnických osob bude takto postupováno pro daňové povinnosti za zdaňovací období započatá ode dne nabytí účinnosti zmíněné novely, tedy od 01.07.2017, což dopadá zejména na zdaňovací období hospodářského roku.