Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku

Informace obsahuje základní fakta o registraci k dani z přidané hodnoty a dalších povinnostech, které osobám povinným k dani neusazeným v České republice vyplývají ze zákonů upravujících správu DPH. Zvláštní pozornost je věnována povinnostem při zasílání zboží, typicky při prodeji zboží prostřednictvím internetu osobám v České republice, pro které pořízení zboží není předmětem daně.

Dne 15. 1. 2021, ve vazbě na novelizované znění zákona o DPH a daňového řádu od 1. 1. 2021 (zákon č. 283/2020 Sb.), vydalo GFŘ aktualizovanou verzi Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (č.j.: 40950/19/7100-20118-203500) - viz přílohy níže.

Přílohy

  • Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) ve znění Dodatku č. 1

    Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) ve vazbě na novelizované znění zákona o DPH a daňového řádu od 1. 1. 2021 (zákon č. 283/2020 Sb.).

  • Dodatek č. 1 k Informaci pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku

  • Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti)

Aplikační služby