Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty

Účelem této informace je nejen připomenout obsah vybraných údajů potřebných pro správu daně v přihlášce k registraci k DPH a některé aspekty procesu registračního řízení v rámci stávajících právních předpisů v kontextu existujících rizik v oblasti DPH, ale zejména upozornit na možnost podat souběžně s přihláškou přílohu týkající se doložení výkonu ekonomické činnosti žadatele o registraci, popř. i jiné přílohy prokazující naplnění ostatních zákonných podmínek v případě povinné registrace, nebo přílohy dokládající některé údaje nezbytné pro správu daně uváděné v přihlášce (skutečné sídlo, bankovní účet). Doložení těchto příloh společně s přihláškou je dobrovolné, nicméně se tím může samotný proces registrace urychlit.

Dne 15. 1. 2021, ve vazbě na novelizované znění zákona o DPH a daňového řádu od 1. 1. 2021 (zákon č. 283/2020 Sb.), vydalo GFŘ aktualizovanou verzi Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty (č.j.: 50489/17/7100-20118-203500) - viz přílohy níže.

Přílohy

 • Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty ve znění Dodatku č. 2

  Informace GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty ve vazbě na novelizované znění zákona o DPH a daňového řádu od 1. 1. 2021 (zákon č. 283/2020 Sb.).

 • Dodatek č. 2 k Informaci k problematice registrace k dani z přidané hodnoty

 • Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty ve znění Dodatku č. 1

  Č. j.: 50489/17/7100-20118-203500 ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 31113/19/7100-20118-203500)

 • Dodatek č. 1 k Informaci k problematice registrace k dani z přidané hodnoty

  č.j.: 31113/19/7100-20118-203500

 • Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty

 • Příloha přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty – informace o ekonomické činnosti

Aplikační služby