Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1995

 • Pokyn D - 101

  Finanční zpravodaj č. 2/95 Cenový věstník 6/95

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-161

  Uplatňování DPH u ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace

 • Pokyn D - 102

  Finanční zpravodaj č. 2/95 Cenový věstník 6/95

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-162

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u neveřejného ubytování

 • Pokyn D - 103

  Finanční zpravodaj 2/1995 Cenový věstník 6/1995, HN, Profit

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  o uplatňování daně z přidané hodnoty u některých motorových vozidel

 • Pokyn D - 105

  Finanční zpravodaj č. 3/95 Cenový věstník 7/95

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-166

  o uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb stravovacích

 • Pokyn D - 106

  Finanční zpravodaj č. 2/95 Cenový věstník 6/95

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-138

  o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě

 • Pokyn D - 111

  Finanční zpravodaj č. 11/95 Cenový věstník 19/95

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-160

  o uplatňování daně z přidané hodnoty v odvětví zdravotnictví, školství, kultury, u obcí a organizací, které nebyly zřízeny za účelem podnikání

 • Pokyn D - 113

  Finanční zpravodaj č. 3/95

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-169

  o uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu

 • Pokyn D - 118

  Finanční zpravodaj č. 4/95 Cenový věstník 8/95

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-165

  Uplatňování DPH v celních skladech, svobodných celních skladech a svobodných celních pásmech

 • Pokyn D - 119

  Finanční zpravodaj č. 4/95 Cenový věstník 8/95

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Daň z přidané hodnoty u reklamy, propagace a inzerce

 • Pokyn D - 121

  Finanční zpravodaj č.6/95 Cenový věstník 11/95

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování daně z přidané hodnoty při prodeji losů zajišťované pro provozovatele jinými osobami

 • Pokyn D - 122

  Finanční zpravodaj č.6/95 Cenový věstník 11/95

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství za období od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1995

 • Pokyn D - 123

  Finanční zpravodaj 7-8/1995 Cenový věstník 11/1995, Profit 42/1995

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Metodický pokyn k § 40 odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1. 1. 1995

 • Pokyn D - 124

  Finanční zpravodaj č.9/95 Cenový věstník 16/95

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-143

  o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží

Aplikační služby