Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

1993

 • Pokyn D - 61

  Finanční zpravodaj č.2/94 Cenový věstník 4/94

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování daně z přidané hodnoty při přechodu vlastnictví majetku státu na jiné osoby

 • Pokyn D - 60

  Finanční zpravodaj č.2/94 Cenový věstník 4/94

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-105

  o uplatňování daně z přidané hodnoty u výkonů veřejného stravování

 • Pokyn D - 59

  Finanční zpravodaj č.8/94 Cenový věstník 4/94

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-113

  o uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu v tuzemsku

 • Pokyn D - 58

  Finanční zpravodaj č.2/94 Cenový věstník 4/94

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-168

  o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě osob

 • Pokyn D - 57

  Finanční zpravodaj č.2/94 Cenový věstník 4/94

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-168

  o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě zboží a peněz

 • Pokyn D - 56

  Finanční zpravodaj č.10-11/93 Cenový věstník 32/93

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-106

  o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě

 • Pokyn D - 55

  Finanční zpravodaj č.10-11/93 Cenový věstník 32/93

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-64

  Uplatňování daně z přidané hodnoty při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

 • Pokyn D - 54

  Finanční zpravodaj č.12/93 Cenový věstník 2/94

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-101

  Uplatňování DPH u výkonů ubytovacích služeb a stravování v rámci dětské rekreace

 • Pokyn D - 53

  Finanční zpravodaj č.12/93 Cenový věstník 2/94

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-102

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u výkonů neveřejného ubytování

 • Pokyn D - 51

  Finanční zpravodaj č.10-11/93 Cenový věstník 25/93

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí DPH při dovozu zboží

 • Pokyn D - 50

  Finanční zpravodaj 10-11/1993, Cenový věstník 32/1993

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Obvyklá cena pro účely stanovení základu daně z přidané hodnoty

 • Pokyn D - 49

  Finanční zpravodaj 9/1993, Cenový věstník 9/1993

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatnění daně z přidané hodnoty u dovezeného zboží na tzv. dovozní záznam před 1. 1. 1993 s ukončením záznamní lhůty po 1. 1. 1993

 • Pokyn D - 43

  Finanční zpravodaj č.7-8/93 Cenový věstník 23/93

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Uplatňování daně z přidané hodnoty u přepravy zboží a peněz v tuzemsku

 • Pokyn D - 42

  Finanční zpravodaj č.7-8/93 Cenový věstník 23/93

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-182

  Uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování služeb lázeňské péče

 • Pokyn D - 37

  Nebylo publikováno

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Postup pro územní finanční orgány při vracení zkráceného odpočtu DPH u finančního pronájmu   

 • Pokyn D - 34

  Finanční zpravodaj č.7-8/93 Cenový věstník 17/93

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-55

  o uplatňování daně z přidané hodnoty při úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a při úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech

 • Pokyn D - 30

  Nebylo publikováno

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  o uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty u bytových družstev

 • Pokyn D - 29

  Finanční zpravodaj č.6/93 Cenový věstník 17/93

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-86

  Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví

 • Pokyn D - 26

  o uplatňování daně z přidané hodnoty u výkonů veřejného stravování

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-60

  o uplatňování daně z přidané hodnoty u výkonů veřejného stravování

 • Pokyn D - 25

  Finanční zpravodaj č. 6/93 Cenový věstník 15/93

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  o uplatňování daně z přidané hodnoty u leasingu

 • Pokyn D - 23

  Nebylo publikováno

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí podle ust. § 96 odst. 2 písm. a) zákona č. 337/1992 Sb. (nevyměření a nevybrání DPH)

 • Pokyn D - 22

  Finanční zpravodaj č. 5/93 Cenový věstník 12/93

  NEAKTUÁLNÍ

  Rozhodnutí o prominutí DPH u zboží a nemovitostí, které jsou předmětem smlouvy o finančním pronájmu

 • Pokyn D - 20

  Finanční zpravodaj č. 5/93 Cenový věstník 12/93

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-59

  o uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu v tuzemsku

 • Pokyn D - 18

  Finanční zpravodaj č. 5/93 Cenový věstník 12/93

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-58

  o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě osob

 • Pokyn D - 17

  Finanční zpravodaj č. 5/93 Cenový věstník 12/93

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-57

  o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě zboží a peněz

 • Pokyn D - 16

  Finanční zpravodaj č. 5/93 Cenový věstník 11/93

  ZRUŠEN A NAHRAZEN POKYNEM D-56

  o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě

 • Pokyn D - 15

  Finanční zpravodaj 5/1993, Cenový věstník 8/1993 a 12/1993, HN

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  o uplatňování daně z přidané hodnoty při nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu

 • Pokyn D - 10

  Finanční zpravodaj 2-3/1993, Cenový věstník 8/1993

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  Neuplatnění nároku na odpočet daně

 • Pokxn D - 1

  Nebylo publikováno

  ZRUŠEN POKYNEM č. MF-11

  k vyřizování žádostí o navrácení lhůty v předešlý stav u registrace k dani z přidané hodnoty při přechodu na nový systém daně

Aplikační služby