Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sankce

21. 12. 2018

Sankce při nepodání kontrolního hlášení

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu zákonná povinnost uhradit pokutu ve výši:

a) 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně,
b) 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,
c) 30 000 Kč, pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
d) 50 000 Kč, pokud nepodá kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě.

Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do 50 000 Kč tomu, kdo na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do 500 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní nepodáním kontrolního hlášení.

Pro více informací o kontrolním hlášení doporučujeme navštívit sekci Dotazy, odpovědi a kontakty.

Podívejte se na informace o možnosti promíjení sankcí.

Zveřejněno ve Finančním zpravodaji MF č. 38/2021.

Zveřejněno ve Finančním zpravodaji MF č. 38/2021.

Zveřejněno ve Finančním zpravodaji MF č. 21/2021.

Zveřejněno ve Finančním zpravodaji MF č. 21/2021.

Zveřejněno ve Finančním zpravodaji MF č. 33/2020.
Zveřejněno ve Finančním zpravodaji MF č. 33/2020.

Zveřejněno ve Finančním zpravodaji MF č. 14/2020.

Zveřejněno ve Finančním zpravodaji MF č. 14/2020.

Cílem této informace je shrnuti základních postupů souvisejících s podáním
žádosti o prominuti pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to zejména ve
vztahu k rozšíření důvodů pro toto prominuti s účinností od 6. 3. 2017.
k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení