Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2020

  • Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve znění Dodatku č. 5

    Zveřejněno ve Finančním zpravodaji MF č. 14/2020.

  • Dodatek č. 5 k Pokynu GFŘ D-29

    Zveřejněno ve Finančním zpravodaji MF č. 14/2020.

  • Informace k promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení

  • Pokyn GFŘ-D-44 - k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení (navazuje na Pokyn č. GFŘ-D-21 a Pokyn č. GFŘ-D-29)

Aplikační služby