Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

Z důvodu boje proti daňovým podvodům využila Česká republika možnost danou směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, v platném znění, a počínaje dnem 1. 4. 2015 rozšířila postupně výčet plnění, při jejichž poskytnutí je použit režim přenesení daňové povinnosti.

Přílohy

 • Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

  Ve znění Dodatku č. 1.

 • Příloha č. 1 Informace GFŘ

  Kódy předmětu plnění (v aplikaci elektronického podání Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle §92a zákona o DPH na Daňovém portálu).
 • Příloha č. 2 Informace GFŘ

  Vymezení kovů, včetně drahých kovů, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle §92f zákona o DPH s účinností od 1. 4. 2015 - vybrané kódy z kapitoly 71 a položky třídy XV nomenklatury celního sazebníku a jejich slovní specifikace (pro aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti musí být splněna podmínka zařazení zboží do kódu celní nomenklatura a zároveň uvedené slovní vymezení).
 • Dodatek č. 1 k Informaci GFŘ

  k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016.

Aplikační služby