Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Uplatňování DPH u Společenství vlastníků jednotek

27. 7. 2010

Jak se bude postupovat v případě uplatnění DPH při dodávce tepla Společenstvím vlastníků jednotek, jestliže Společenství zajišťuje na účet vlastníků jednotek kromě jiného i vytápění bytů prostřednictvím vlastní kotelny? Dodávka tepla není jednotlivým vlastníkům fakturována, ale je hrazena ze záloh na předpokládané náklady spojené se správou, provozem a opravami společných částí domu a je prováděno pouze vyúčtování nákladů jednotlivým vlastníkům jednotek podle výše jejich podílu. Jedná se v tomto případě o ekonomickou činnost podle § 5 odst. 2 zákona o DPH spočívající v dodání zboží podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o DPH?

Podle § 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), je předmětem daně, mimo jiné, dodání zboží s místem plnění v tuzemsku, přičemž podle § 4 odst. 2 zákona o DPH se zbožím rozumí i teplo. Pokud tedy Společenství vlastníků jednotek dodává teplo jiným subjektům, jsou tyto dodávky tepla bezesporu ekonomickou činností a současně i zdanitelným plněním ve smyslu zákona o DPH.
Od tohoto postupu je však třeba odlišit spotřebu tepla samotnými vlastníky jednotek, jejíž posouzení se odvíjí od vlastní podstaty Společenství vlastníků jednotek, které je podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění p.p., stručně řečeno, sice právním subjektem - právnickou osobou, ale se zvláštním charakterem, vzniká ze zákona, není vlastníkem domu a funguje pouze za účelem správy domu. Z uvedeného zákona, kterým byl vznik Společenství vlastníků jednotek konstituován, je zřejmé, že není účelem ani záměrem zákona, aby při správě společného majetku vystupovalo Společenství vlastníků jednotek vůči jednotlivým vlastníkům jednotek jako jejich obchodní partner. Z toho se odvozuje také posouzení spotřeby tepla jednotlivými vlastníky, neboť pokud je zdroj tepla (kotelna) v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek, je provozován přímo Společenstvím těchto vlastníků jednotek a výhradně pro vlastní potřebu spoluvlastníků (dodávka tepla pro jednotku), nejde o dodání tepla, ale o spotřebu, která není předmětem daně. Vyúčtování nákladů prováděné pro jednotlivé vlastníky podle výše jejich podílu nelze totiž ztotožnit s fakturací za dodání tepla uskutečněné v rámci sjednaného obchodního vztahu.