Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Koeficienty pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí

12. 1. 2015

Vyhledání koeficientů pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a průměrné ceny pozemků zemědělské půdy na stránkách Daňového portálu Finanční správy ČR.

Také v roce 2015 je na webových stránkách Daňového portálu www.daneelektronicky.cz k dispozici aplikace "Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí".

Ve výchozím nastavení je aplikace nastavena na aktuální zdaňovací období, tj. na rok 2015, avšak v případě potřeby je možno zvolit jiné, již uplynulé zdaňovací období.

Po zvolení předmětu daně a zadání základních parametrů, které se k němu vztahují (Název katastrálního území, Pozemek/Stavba nebo jednotka, Parcelní číslo, atd.), jsou uživateli zobrazeny koeficienty, které jsou potřebné při vyplňování Přiznání k dani z nemovitých věcí. Je-li předmětem daně zemědělský pozemek, tj. druh pozemku A nebo B, zobrazí se také průměrná cena za 1 m2 těchto pozemků, stanovená pro příslušné katastrální území vyhláškou Ministerstva zemědělství.

Popsaný vyhledávač koeficientů má usnadnit vyplnění daňového přiznání především těm poplatníkům, kteří jej podávají běžným způsobem v listinné podobě.

Pokud poplatník pro vyplnění a případně i odeslání daňového přiznání zvolí na Daňovém portálu elektronický formulář aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO), příslušné hodnoty koeficientů i některé další údaje se doplňují automaticky.

Přímý odkaz na vyhledávač koeficientů:
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_reg/dne/koef/vyhledani.faces

Přímý odkaz na aplikaci EPO:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces