Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Předmět daně ze staveb podle zákona o dani z nemovitostí

8. 4. 2010

Informace pojednává o předmětu daně z nemovitostí v souvislosti s trafostanicemi a čistírnami odpadních vod.

K dotazu, zda trafostanice jako stavba rozvodů energií není předmětem daně ze staveb.

Předmětem daně ze staveb podle § 7 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o dani z nemovitostí) nejsou, mimo jiné, stavby rozvodů energií. Jestliže je trafostanice samostatnou nemovitou stavbou, není předmětem daně ze staveb. Pokud je však trafostanice umístěna v jiné samostatné budově, která slouží např. k výrobě, skladování, nejde v tomto případě o stavbu rozvodů energií. Příslušná ustanovení zákona o dani z nemovitostí nepřipouštějí možnost, že by část stavby byla předmětem daně ze staveb a druhá část nikoliv. Tímto se princip konstrukce předmětu daně z nemovitostí podstatně odlišuje od osvobození od daně z nemovitostí; např. § 9 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí umožňuje částečné osvobození od daně ze staveb.

K dotazu, zda předmětem daně ze staveb není čistírna odpadních vod a další stavby, které se nacházejí ve stejném areálu.

Předmětem daně ze staveb podle § 7 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o dani z nemovitostí) nejsou, mimo jiné, stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby určené k předchozímu čištění vod před jejich vypouštěním do kanalizací. Uvedené ustanovení tímto přesně specifikuje stavby, které nejsou předmětem daně ze staveb.
Jakýkoliv rozšiřující výklad na stavby, které jsou sice v areálu čističky odpadních vod, ale nejde o některou ze staveb konkrétně vymezenou v § 7 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, by byl nad rámec zákona o dani z nemovitostí a není tudíž možný.