Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Sazba daně ze staveb pro podnikatelskou činnost

Charakter pracovní činnosti naší společnosti spočívá v provádění oprav autobusových agregátů, částečně ve výrobě náhradních dílů potřebných pro generální opravy částí autobusů, které provádíme pro velké dopravní podniky a ČSAD. Naše společnost se dále zabývá z části chovem koní a výrobou pro stavebnictví. Jedná se nám jednak o zařazení činnosti naší společnosti a následně určení správné sazby daně z nemovitostí.

V případech, kdy není zcela zřejmé, do jaké sazby daně pro účely zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen zákona) konkrétní podnikatelskou činnost zařadit, slouží jako pomůcka "Odvětvová klasifikace ekonomických činností", vyhlášená ve Sbírce zákonů částce 7/1993 Sb. a její poslední aktualizace vyhlášená ve Sbírce zákonů částce 160/2002 Sb.

Obecně platí, že jedna sazba daně ze staveb pro podnikatelskou činnost je určena vždy pro všechny stavby sloužící určitému odvětví podnikatelské činnosti. Znamená to, že například všechny stavby v areálu podniku evidovaným pod jedním číslem popisným a které by splňovaly podmínky vymezené ustanovením § 11 odst. 1 písm. d) bod 2 zákona, byly zdaňovány základní sazbou daně ve výši 5,- Kč za 1 m2 zastavěné plochy. Pokud by však některá ze staveb sloužila jiným činnostem, než přímo vymezeným v tomto ustanovení zákona, je nutno zachovat postup uvedený v § 11 odst. 6 zákona, t.j. vycházet při určení základní sazby daně pro tuto stavbu z činnosti, jíž stavba v převažující míře podlahové plochy nebo zastavěné plochy skutečně slouží.

Do staveb pro ostatní podnikatelskou činnost vymezených ustanovením § 11 odst. 1 písm. d) bod 3 se základní sazbou 10,- Kč za 1 m2 zastavěné plochy se pro účely zákona zařazují například stavby sloužící obchodu, službám, činnostem v peněžnictví, pojišťovnictví, pohostinství, ubytovacím službám a pod.

Na základě Vámi poskytnutých informací podnikatelská činnost Vaší společnosti v převažující míře a z hlediska zatřídění dle "Odvětvové klasifikace ekonomických činností" má charakter služeb pro dopravu resp. průmysl (opravárenské práce pro dopravní podniky a ČSAD), tzn. nejedná se o provozování dopravy nebo průmyslovou výrobu, a proto se použije základní sazba daně ve výši 10,- Kč za 1 m2 zastavěné plochy pro stavby sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) bod 3 zákona o dani z nemovitostí. Základní sazba daně za 1 m2 se zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží dle odstavce 2, případně násobí koeficientem 1,5 dle odstavce 3 písm. b) téhož paragrafu zákona, který může obec stanovit obecně závaznou vyhláškou.

Aplikační služby