Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Příklady určení spravujícího územního pracoviště finančního úřadu, u něhož je uložen spis poplatníka k dani z nemovitostí

Přílohy

  • Poplatník – fyzická osoba má místo pobytu mimo kraj, v kraji má stavby, které byly do roku 2012 v obvodu územní působnosti více původních FÚ

  • Poplatník – fyzická osoba má místo pobytu mimo kraj, v kraji má nemovitosti, které byly do roku 2012 v obvodu územní působnosti více původních FÚ, z toho stavby pouze u jediného původního FÚ

  • Poplatník – fyzická osoba má místo pobytu mimo kraj, v kraji má pouze pozemky, které byly do roku 2012 v obvodu územní působnosti více původních FÚ

  • Poplatník – právnická má sídlo mimo kraj, nemovitosti byly do roku 2012 v obvodu územní působnosti více původních FÚ

  • Poplatník má místo pobytu/sídlo mimo kraj, nemovitosti byly do roku 2012 v obvodu územní působnosti jediného FÚ

  • Poplatník má místo pobytu/sídlo v kraji

Aplikační služby