Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dodatečné přiznání k dani z nemovitostí na nižší daňovou povinnost

Mohu podat dodatečné přiznání k dani z nemovitostí na nižší daň na rok 1999, když na základě výzvy k podání přiznání na rok 1999, zaslané finančním úřadem v roce 2002, jsem podal daňové přiznání, v němž jsem do výměry pozemku chybně zahrnul také zastavěnou plochu stavby, a nyní bych rád tuto chybu napravil. Je lhůta pro vyměření daně na základě výzvy protržena jen pro finanční úřad, nebo i pro poplatníka?

Podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správě daní a poplatků"), nelze, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, daň vyměřit ani doměřit či přiznat nárok na daňový odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení, nebo v němž vznikla daňová povinnost, aniž by zde byla povinnost podat daňové přiznání. V případě daně z nemovitostí lze zjednodušeně říci, že daň může být vyměřena nebo doměřena (a tedy i dodatečně vyměřena) nejdéle do tří let od konce zdaňovacího období, na které je vyměřována nebo doměřována.

Ustanovení § 47 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků mj. říká, že v případě, kdy byl před uplynutím této tříleté lhůty učiněn úkon směřující k vyměření daně nebo k jejímu dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl daňový subjekt o tomto úkonu zpraven. Takovýmto úkonem je i zaslání výzvy k podání daňového přiznání, a proto po ní tříletá lhůta běží znovu, ve Vašem případě od konce roku 2002. Protože zákon tuto lhůtu nestanoví odděleně pro správce daně a pro daňové subjekty, platí stejně pro všechny účastníky daňového řízení. Dodatečné přiznání k dani z nemovitostí za zdaňovací období roku 1999 proto můžete podat, za současného splnění podmínek uvedených v ustanovení § 41 zákona o správě daní a poplatků, do tří let od konce roku 2002, tj. do konce roku 2005.

Aplikační služby